Karta över Västboda lekpark.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Västboda lekpark

Farsta

Västboda lekpark har rustas upp för att uppmuntra lek och äventyr.

Västboda lekpark, även känd som Tågparken, var gammal och utrustningen hade nått sin tekniska livslängd. Därför behövdes den rustas upp.

Projektet bestod av två delar – den första delen innebar att lekparken kompletterades med fler lekredskap och den andra delen handlade om att existerande anläggningar rustades upp.

Åtgärder som vidtogs

  • Nytt staket, klart hösten 2021.
  • Regnskydd vid grillplats.
  • Belysning kompletteras.
  • Nya redskap: kompisgunga, karusell och stor klätterställning.

Tidsplan

Projektet är genomfört. Det startade under hösten 2021 och stod klart under våren 2023.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Så planeras stadsutveckling

Projekt i Farsta

Uppdaterad