Bild över fastighet Storken 13.
Bild: Fastighet Storken 13 i hörnet Sibyllegatan och Valhallavägen. Källa: Bostadsrättsföreningens hemsida.
Projekt Planerat

Fler bostäder på Östermalm

Östermalm

Fler nya bostäder kan byggas inom fastigheten Storken 13 som ligger i hörnet Sibyllegatan/Valhallavägen.

Projektfakta

En ny takvåning ovanpå fastigheten Storken 13 kommer inrymma nya bostäder. I detaljplanen finns även möjlighet att omvandla kontoren i bottenvåningen till bostäder. Det rör sig om cirka tio nya bostäder i form av bostadsrätter.

Tidplan

  • Start-PM: februari 2021
  • Samråd: september 2021
  • Ställningstagande: december 2021
  • Granskning: mars 2022
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnd: juni 2022

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Per Jacobsson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad