Visualisering av byggnaden med en påbyggnad.
Visualisering av föreslagen påbyggnad och hur den skulle kunna upplevas från Valhallavägen. (Källa: 3D-enheten, Stockholm stad)
Projekt Planerat

Fler bostäder på Östermalm

Östermalm

Fler nya bostäder kan byggas inom fastigheten Storken 13 som ligger i hörnet Sibyllegatan/Valhallavägen.

Projektfakta

Planförslaget innebär att en påbyggnad i en och två våningar möjliggörs på befintlig byggnad. Påbyggnaden innehåller tre nya lägenheter. Planen bekräftar även befintlig underbyggnad (garage) som idag är planstridig. Komplementbyggnader möjliggörs på fastighetens innergård.

Tidplan

  • Start-PM: februari 2021
  • Samråd: 21 december 2021–14 februari 2022
  • Granskning: kvartal 3 2022
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnd: kvartal 4 2022

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Per Jacobsson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad