Karta över Sofielundsplan. Blåsuts tunnelbanestation i övre högra hörnet och Sofielundsmotet i nedre vänstra. Planområdet innehåller Sofielundsplan och delar av gator runt om.
Ungefärligt planområde markeras med rosa.
Projekt Planerat

Flerbostadshus på Sofielundsplan

Johanneshov

På Sofielundsplan i Johanneshov planeras nya bostäder i flerbostadshus. Bostäderna är tänkta som bostadsrätter. Fastighet som berörs är Enskede gård 1:1.

Projektfakta

Detaljplanen är tänkt att göra det möjligt att bygga ett flerbostadshus på Sofielundsplan, i Johanneshov. Byggnadens placering längs Sofielundsvägen ger gatan en mer stadsmässig karaktär och bidrar samtidigt till en skyddad gårdsmiljö samt bättre ljudförhållande för resterande del av området som park. 

Plandata

Planområdet är beläget vid Sofielundsplan i stadsdelen Johanneshov, cirka 150 meter från Blåsuts tunnelbanestation. Detaljplanens område omfattar del av fastigheten Enskede Gård 1:1 och är cirka 3 000 kvm. Fastigheten Enskede gård 1:1 ägs av Stockholms stad.

Preliminär tidplan

  • Samråd, kvartal 3 2022
  • Granskning, kvartal 2 2023
  • Antagande, kvartal 3 2023

Byggaktör

Viktor Hanson AB

 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Mats Jakobsson

planhandläggare, stadsbyggnadskontoret

Britta Josephson

Projektledare, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad