Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Planerat

Flerbostadshus vid Alvastravägen

Aspudden

Vid Alvastravägen, i kvarteret Lommen 9 och 10, föreslås ett nytt flerbostadshus med cirka 25 bostäder.

Projektfakta

Flerbostadshus med cirka 25 hyresrätter

Vid Alvastravägen i Aspudden föreslås ett nytt flerbostadshus med cirka 25 lägenheter. Den föreslagna bebyggelsen består av två förskjutna byggnadsvolymer i fyra till fem våningar. Lägenheterna planeras att upplåtas som hyresrätter. 

Området ligger intill E4/E20 och buller, luftkvalitet och risk bedöms därför vara väsentliga miljöaspekter att utreda i planarbetet. En utveckling av området ger viss möjlighet att förbättra grönstrukturen och antalet ekosystemtjänster i området. 

I planarbetet ska förslagets påverkan på den blåklassade byggnaden Sankt Sigfrids kyrka samt angränsande småhusområde belysas och beaktas varsamt.

Byggaktör

Hökerum Bygg.

Tidplan

  • Start-PM antogs av stadsbyggnadsnämnden i maj 2022 och detaljplanearbetet startade. 
  • Samråd planeras i kvartal 1, 2023.
  • Granskning planeras i kvartal 2, 2023.
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden planeras i kvartal 4, 2023

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Ronald Carter

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad