Projekt Pågående

Flerbostadshus vid Malmövägen

Björkhagen

Vid korsningen Malmövägen och Ystadsvägen planeras ett flerbostadshus med cirka 40 bostäder. I samband med den bostadsbyggnationen flyttas Malmövägens sträckning för att skapa en mer trafiksäker korsning i mötet med Ystadsvägen.

Pågående och planerade arbeten

Projektfakta

Cirka 40 lägenheter

Väster om korsningen Malmövägen och Ystadsvägen ska ett nytt flerbostadshus byggas. Här planeras cirka 40 nya bostäder och lokaler i bottenvåningen. Med projektet tillförs en boendekategori som är underrepresenterad i området idag, nämligen större lägenheter såsom tre-, fyra- och femrumslägenheter. Området domineras idag av ett- och två-rumslägenheter. 

Malmövägen byggs om

Inför byggnationen av nya bostäder öster om korsningen Malmövägen och Ystadsvägen bygger Stockholms stad om och flyttar Malmövägen västerut. Ombyggnationen skapar en rakare, mer trafiksäker korsning i mötet med Ystadsvägen och en mindre brant backe upp till Halmstadsvägen. Sträckan förses också med ett nytt gång- och cykelstråk som förbinder Kärrtorp med Björkhagen. 

Tidplan

  • Start-PM antogs av stadsbyggnadsnämnden under kvartal två 2015.
  • Detaljplanen var på samråd 15 november 2016 - 3 januari 2017.
  • Detaljplanen antogs av stadsbyggnadsnämnden 23 maj 2018 och fick laga kraft 2 november 2020.
  • Ombyggnationen av gata och korsning planeras startade under hösten 2022 och beräknas vara klart till sommaren 2023.  
  • Byggstart för bostadshuset beräknas kunna ske under våren 2024.

Byggaktörer

Riksbyggen bygger det nya bostadshuset. Gatuarbeten utförs av exploateringskontoret, Stockholms stad.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Gällande planer, Bygg- och plantjänsten

Bildgalleri

Kontakt

Britta Josephson

Projektledare, exploateringskontoret

Erik Bengtsson Loord

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Linnea Elfving

Kommunikatör, exploateringskontoret

Mer om stadsutvecklingsområdet

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad