dcsimg
visionsbild om hur förskolan kan se ut från Ripsavägen
Förslag till ny förskolebyggnad sett från Ripsavägen. Illustration: Max Arkitekter
Projekt Pågående

Förskola på Ripsavägen byggs ut

Högdalen

Förslaget gör det möjligt att bygga ut förskolan Skogsbacken i Högdalen. Projektet berör fastigheten Portklappen 1 samt del av Örby 4:1.

Projektfakta

Från fyra till tio avdelningar

Förslaget gör det möjligt att långsiktigt utöka förskolan Skogsbacken. Dels genom en utökning av befintlig fastighet, dels genom byggrätt för en ny förskolebyggnad.

I förslaget kopplas den nya byggnaden samman med dagens via en upphöjd glasad gång. Detta ger tillgänglighet till bägge byggnaderna samtidigt som det blir möjligt att ha en samlad förskoleverksamhet.

Tidplan

  • Samråd skedde inom ärendet dp 2010-03518 under
    september-oktober 2013
  • Granskning: 23 maj - 20 juni 2018
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden: fjärde kvartalet 2018
  • Planen vann laga kraft den 29 december 2018.

Markägare

Fastigheterna Portklappen 1 samt Örby 4:1 ägs av Stockholms stad. Portklappen 1 upplåts med tomträtt till SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB.

 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

tecknad visionsbild om hur nya och gamla delen kan byggas ihop med en glasad gång
Idé om hur nya byggnaden kan byggas ihop med befintlig. Illustration: Max Arkitekter

Kontakt

Planfrågor

Stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad