Projekt Genomfört

Fredsborgsparken

Årstadal

Stadens upprustning av Fredsborgsparken, eller Kaninparken som den också kallas, är nu klar och parken är öppen igen.

Projektfakta

Utformad i dialog med Årstadalsborna

Upprustningen av Fredsborgsparken pågick under perioden augusti 2016 - i maj 2017. Parken har utformats i dialog med föräldrar, barn, förskolepersonal och boende i området. I december 2014 gjordes en kartläggning av vad olika grupper tycker är bra respektive mindre bra med den befintliga parken och vilka önskemål som finns. Kartläggningen gjordes genom intervjuer på förskolorna, intervjuer på plats i Fredsborgsparken och Blomsterdalen och via en enkät här på webbplatsen.

Tillbaka till startsidan Årstadal-parkprogram.

Kontakt

Tyck till om trafik- och utemiljö

Det här projektet är genomfört och därmed avslutat. Om du vill felanmäla, har en fråga eller en synpunkt om platsen, använd stadens e-tjänst.

Tyck till om trafik- och utemiljö

Parkprojekt i Årstadal

Uppdaterad