Projekt Genomfört

Fredsborgsparken

Årstadal

Stadens upprustning av Fredsborgsparken, eller Kaninparken som den också kallas, är nu klar och parken är öppen igen.

Projektfakta

Utformad i dialog med Årstadalsborna

Upprustningen av Fredsborgsparken pågick under perioden augusti 2016 - i maj 2017. Parken har utformats i dialog med föräldrar, barn, förskolepersonal och boende i området. I december 2014 gjordes en kartläggning av vad olika grupper tycker är bra respektive mindre bra med den befintliga parken och vilka önskemål som finns. Kartläggningen gjordes genom intervjuer på förskolorna, intervjuer på plats i Fredsborgsparken och Blomsterdalen och via en enkät här på webbplatsen.

Tillbaka till startsidan Årstadal-parkprogram.

Kontakt

Lars Fyrvald

Projektledare, exploateringskontoret

Parkprojekt i Årstadal

Uppdaterad