Flerbostadshus i vinkel, sett från korsning. Människor i rörelse, illustration.
Perspektiv mot det nordvästra hörnet sett från Åstorpsringen.
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Nya bostäder nära Dalens centrum

Gamla Enskede

100 nya hyresrätter byggs i form av ett kringbyggt bostadskvarter på fastigheten Skördetröskan 1 i Dalens centrum. Detaljplanen har vunnit laga kraft.

Arbetstider

Arbete tillåts generellt under dagtid, det vill säga helgfri måndag till fredag, klockan 07.00–19.00.

Vid behov kan arbetet komma att utföras under andra tider.

Genom projektet får Dalen Centrum cirka 100 nya bostäder i form av ett kringbyggt bostadskvarter på fastigheten Skördetröskan 1. Syftet är även att skapa förutsättningar för en bättre stadsmiljö och en mer välkomnande och tydlig entré till Dalens centrum.

Genom att riva befintligt parkeringsdäck och justera Åstorpsringens läge kan ett kringbyggt bostadskvarter med en grön innergård och underbyggt garage åstadkommas. Projektet innehåller cirka 100 nya hyreslägenheter med lokaler för centrumändamål i bottenvåningen. Då parkeringsdäckets slutna och monotona betongfasader ersätts med ett kringbyggt bostadskvarter, med entréer och lokaler i bottenvåningen, skapas goda förutsättningar för en mer levande stadsmiljö i området.

Kompletteringen sker i direkt anslutning till service och kollektivtrafik.

I november 2021 påbörjades stadens arbeten. Vi gör förberedande arbeten inför kommande bostadsbyggnation vid Åstorpsringen nära Dalens centrum. Vi kommer också att bredda en befintlig cykelbana.

Arbetet utförs av JVAB på uppdrag av Stockholms stad.

Varför behövs fler bostäder?

Nya bostäder och en bättre stadsmiljö i Dalen. Förändringarna kan bidra till att skapa en mer levande, öppen och trygg stadsmiljö samt en mer välkomnande entré till centrum.Stockholm är en snabbt växande stad och beräknas ha runt 1,1 miljoner invånare år 2030. För att möta invånarnas behov har staden som mål att skapa ett brett utbud av bostäder och verksamheter i områden med god kollektivtrafik. Dalen är ett sådant område.

Förmedling av bostäder

De nya bostäderna förmedlas via Stockholms stads bostadsförmedling.

Tidsplan

 • Start-PM tredje kvartalet 2014
 • Samråd 9 maj 2017–20 juni 2017
 • Granskning 23 maj 2018–20 juni 2018
 • Antagande fjärde kvartalet 2018
 • Detaljplanen vann laga kraft den 21 september 2020
 • Staden höll byggstart under fjärde kvartalet 2021
 • Byggstart för bostäderna 2022.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 300

Elana Svanström
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 87 619

Projekt i Gamla Enskede

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad