Tecknad karta där planområdet markerats med en röd ring.
Ungefärligt planområde.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Området vid Enskede IP utvecklas

Gamla Enskede

Området vid Enskede IP utvecklas med nya bostäder. Förslaget berör fastigheterna Länsmannen 1 och del av Enskede gård 1:1.

Förslaget gör det möjligt att bygga cirka 250 lägenheter, varav 100 studentlägenheter. Dagens verksamheter; skola, idrott och butik kommer att finnas kvar i det nya förslaget.

Levande stadsmiljöer

Projektet stämmer väl med intentionerna i översiktsplanen att bygga i goda kollektivtrafiklägen och att skapa levande stadsmiljöer i stadens alla delar. Området har stor potential att bli en framtida mötesplats med bostäder, bättre service och fler torg och parker.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Byggaktör

Fastigheterna ägs av Stockholms stad. Familjebostäder AB är tomträttshavare inom Länsmannen 1.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Robert Moberg
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 131

Louise Bill
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 493

Anna Ingels
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 87 641

Projekt i Gamla Enskede

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad