Vy från korsning mot flerbostadshus med verksamhetslokal på bottenplan, bilväg, trottoarer, människor i rörelse, illustration.
Vy från korsningen Furusundsgatan och Värtavägen, visionsbild.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

110 lägenheter vid Värtavägen

Gärdet

I korsningen Furusundsgatan och Värtavägen har Aros byggt ett nytt bostadshus med cirka 110 lägenheter. För att möjliggöra den nya bebyggelsen flyttade man pump- och elnätsstationen från kvarteret Ordonnansen 5 till Ordonnansen 6.

På Gärdet, i korsningen Furusundsgatan och Värtavägen byggde Aros två bostadshus med sammanlagt cirka 110 bostäder. Bostadshusen är fördelade på 4 till 12 våningar och har verksamhetslokaler i bottenvåningen och garage i källarplan. För att möjliggöra bostadsbyggnationen har tidigare byggnad med bensinstation, garage och kontor rivits. 

Tidsplan

Planen vann laga kraft i februari 2017.

Projekt på Gärdet

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad