Vy från korsning mot flerbostadshus med verksamhetslokal på bottenplan, bilväg, trottoarer, människor i rörelse, illustration.
Vy från korsningen Furusundsgatan och Värtavägen, visionsbild.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

110 lägenheter vid Värtavägen

Gärdet

I korsningen Furusundsgatan och Värtavägen bygger Aros ett nytt bostadshus med cirka 110 lägenheter. För att möjliggöra den nya bebyggelsen måste den befintliga pump- och elnätsstationen flyttas från kvarteret Ordonnansen 5 till Ordonnansen 6.

På Gärdet, i korsningen Furusundsgatan och Värtavägen bygger Aros två bostadshus med sammanlagt cirka 110 bostäder. Bostadshusen är fördelade på 4 till 12 våningar och planeras få verksamhetslokaler i bottenvåningen och garage i Källarplan. För att möjliggöra bostadsbyggnationen har tidigare byggnad med bensinstation, garage och kontor rivits. Pumpstationen för dricksvatten måste också flyttas.

Tidsplan

  • Detaljplanen antogs av stadsbyggnadsnämnden i maj 2015
  • Detaljplanen vann laga kraft i februari 2017.

Hitta hit

Kontakta oss

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Planfrågor
Stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 300

Kajsa Ek
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 486

Projekt på Gärdet

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad