Flerbostadshus vid korsning, bilar och människor i rörelse, vinter, illustration.
Förslaget innebär 400 nya studentlägenheter. Illustration: White arkitekter.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

400 studentbostäder vid Gärdet

Gärdet

400 nya studentbostäder genom om- och tillbyggnad.

Detaljplaneförslaget Väbeln 3 möjliggör för Stockholms studentbostäder (SSSB) att bygga cirka 400 studentlägenheter genom på- och tillbyggnad av befintliga studentbostadshus vid Studentbacken i stadsdelen Gärdet. Byggnaderna föreslås uppförda till 10 och 11 våningars höjd, dels i form av påbyggnad av de befintliga skivhusen med 2 till 3 våningar, dels i form av nya byggnader, sidoställt kopplade, norr om de befintliga.

På fastigheten finns i dag cirka 450 studentbostäder.

Tidsplan

Stockholms kommunfullmäktige antog förslaget 16 februari 2015. Antagandet upphävdes av Länsstyrelsen, vilket kommunstyrelsen i Stockholms stad överklagade till regeringen 23 september 2015. 

Detaljplan för Väbeln 3 vann laga kraft den 21 december 2018 efter att Mark- och miljööverdomstolen avslagit överklaganden.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Byggaktör

Stockholms studentbostäder (SSSB).

Fråga om projektet

* Obligatorisk uppgift

Skicka in din fråga via formuläret. Du kan också ringa stadsbyggnadsexpeditionen. Telefon 08-508 27 500.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt på Gärdet

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad