Lekhus i form av flerbostadshus i funkisstil, fotografi.
Foto: Lekplatsbolaget.
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Tessinparkens lekplats rustas upp

Gärdet

Tessinparkens lekplats har rustats upp och förnyats för att möta områdets behov av spännande lekmiljöer.

Tessinparkens parklek är vår omtyckta och välbesökta bemannade lekplats på Gärdet. Den har haft många uppskattade och fina delar men har med tiden blivit ganska ”brokig” med många olika stilar bland lekredskapen. Lekplatsen började även bli sliten och flera ytor skulle även kunna utnyttjas på ett mer genomtänkt sätt, samtidigt som lekredskapen kan ha ett mer samordnat och roligare uttryck. För att möta områdets behov av attraktiva och spännande lekmiljöer har lekplatsen rustas upp.

Den 18 juni invigdes den nya lekplatsen i funkisstil. Lekplatsens tema ”Den lilla staden”, som röstades fram i dialog med medborgarna, är inspirerad av Stockholmsutställningen 1930, funktionalismen och husen runt Tessinparken. I lekplatsen möts en stor och liten värld, dåtid och nutid, fantasi och fakta. Här finns lekhus i funkisstil, byggkran, spårvagn, rutschbana, sandlek och klätterlek.

Program för upprustning

Under 2021 startade stadsdelsförvaltningen arbetet med att ta fram ett program som anger inriktning och åtgärder för en kommande upprustning av lekplatsen. Inför programarbetet fanns det under våren 2021 möjlighet att lämna synpunkter på lekplatsen, hur den fungerar idag och hur den skulle kunna förändras och förbättras. Sedan arbetades ett förslag till upprustning fram och under hösten 2021 fick parkbesökarna lämna synpunkter på föreslagna åtgärder. I februari 2022 antog stadsdelsnämnden det slutgiltiga programmet för upprustning. Upprustningen startade hösten 2022.

Planerade åtgärder i korthet:

 • Utöka lekplatsen, förbättra strukturen inom den och skapa fler lekmöjligheter.
 • Göra lekplatsen öppnare och förbättra överblicken inom den.
 • Öppna upp och utöka platsen framför parklekshuset med bättre sittplatser och möjligheter till samvaro.
 • Fräscha upp platsen bakom parklekshuset med större bollplan, spel och bättre möjligheter att sitta.
 • Använda belysning för att göra lekplatsen trevligare och mysigare.
 • Utifrån inkomna förslag på teman för lekplatsen skapa en miniatyrvärld med lekredskap inspirerade av Stockholmsutställningen 1930 och funktionalismen.
 • Utifrån inkomna förslag på teman för lekplatsen skapa en grön del med lekbuskage, stigar och djurskulpturer.

Använd kontaktformuläret nedan om du vill ta del av programmet i sin helhet eller är intresserad av sammanställningar av genomförda medborgardialoger. Kom ihåg att ange vad ditt ärende gäller.

Tidsplan

 • Tidig medborgardialog: 10 maj till 10 juni 2021
 • Programarbete: höst 2021
 • Dialog om programförslag: 9 december 2021 till 9 januari 2022
 • Beslut i stadsdelsnämnden: vinter/vår 2022
 • Framtagande av bygghandling: vår/sommar 2022
 • Anläggning del 1: höst 2022–vår 2023
 • Anläggning del 2: höst 2023–sommar 2024
 • Anläggning del 3: höst 2024

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Ansvarig

Ansvarig för projektet är Norra innerstadens stadsdelsförvaltning, Stockholms stad.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt på Gärdet

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad