Bostadshus vid väg, människor i rörelse
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

300 ungdomsbostäder i Gubbängen

Gubbängen

300 student- eller ungdomsbostäder har byggts inom projektet del av fastigheten Gubbängen 1:1 (Träklotsen) och möjliggjort för nya bostadshus på naturmark på båda sidor om spårområdet norr om Gubbängens t-banestation.

På västra sidan av spåren längs Herrhagsvägen byggde Järntorget AB ett lamellhus med knappt 100 lägenheter och på östra sidan mellan Herrhagsvägen och Lingvägen byggdes ett punkthus och ett lamellhus med drygt 200 lägenheter.

Tidsplan

Studentlägenheterna färdigställdes i juni 2020 och stod klart sommaren 2021.

Byggaktör

Projekt i Gubbängen

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad