Översikt över parken med nya ytor utritade, illustration.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Parkleken Nybygget i Gubbängsparken rustas upp

Gubbängen

Parkleken Nybygget i Gubbängsparken rustades upp mellan 2016 och 2017.

Parkleken Nybygget har utrustats med nya lekredskap, nya ytor för lek, skatepark, konstgräsplan och dusch med mera.

Upprustningen gjordes i samband med planeringen av byggnation i kvarteret Cirkelvägen, Borrsvängen och Träklotsen.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Projekt i Gubbängen

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad