dcsimg
En asfalterad parkväg med snubbelkanter och låga räcken intill en skogsdunge
Del av Gullingeparken idag
Projekt Planerat

Gullingeparken naturmark

Tensta

Vi rustar upp Gullingeparken bakom Tensta centrum för den ska bli trevligare, lättare att vistas i och tryggare att ta sig igenom. I samband med upprustningen framhäver vi dessutom platsens fornminnen.

Projektfakta

Förbättrad trygghet och tillgänglighet i parken

För att öka tryggheten och göra det enklare att använda parken planerar vi att:

  • Försiktigt gallra naturmarken så att torgytan upplevs mindre instängd.
  • Komplettera med utrustning i form av bänkar, skräpkorgar, låga räcken och gräskantsskydd.
  • Ta bort nedgångna räcken och stängsel.
  • Sätta upp ny belysning med jämnare och behagligare ljus.
  • Ta fram platsens fornminnen som består av sju stensättningar. Med hjälp av skyltar med information om fornminnena lyfter vi fram Tenstas historia som befolkad långt före miljonprogrammet.
  • Öka den visuella kontakten mellan Gullingeparkens torg och Tensta kyrka.
  • Eventuellt plantera lökar eller anlägga skogsliknande inslag för att göra parken mer attraktiv. Vi sår även nytt gräs på slitna ytor

 

En del av satsningen Grönare Stockholm 

Upprustningen är en del av stadens satsning Grönare Stockholm. Målet med satsningen är att minska skillnaderna i stockholmarnas livsmiljöer genom att rusta upp och förbättra områden i hela staden. I Tensta innebär det att standarden på de offentliga platserna i området kan höjas under kommande år.

Trots att Gullingeparken ligger i direkt anslutning till centrum framstår den som en baksidespark, och upplevs av många som otrygg att vistas i och passera. Eftersom ökad säkerhet och upplevd trygghet är en prioriterad fråga i utvecklingen av Tensta gör vi nu flera förbättringar för att åstadkomma detta. Samtidigt vill vi skapa en mer tillgänglig och attraktiv utemiljö för dem som använder parken.

Upprustningen pågår 2017–2018

Upprustningen startar hösten 2017 och beräknas vara klar under 2018.

Genomförs av Stockholms stad och länsstyrelsen

Trafikkontoret är projektledare för upprustningen som sker i samarbete med länsstyrelsen.

Fler projekt inom Grönare Stockholm

Kontakt

Trafikkontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad