Projekt Genomfört

Gullingeparken naturmark

Tensta

Vi har rustat upp Gullingeparken bakom Tensta centrum för den ska bli trevligare, lättare att vistas i och tryggare att ta sig igenom. I samband med upprustningen har vi dessutom framhävt platsens fornminnen.

Projektfakta

Förbättrad trygghet och tillgänglighet i parken

För att öka tryggheten och göra det enklare att använda parken ingick det i projektet att:

  • Försiktigt gallra naturmarken så att torgytan upplevs mindre instängd.
  • Komplettera med utrustning i form av bänkar, skräpkorgar, låga räcken och gräskantsskydd.
  • Ta bort nedgångna räcken och stängsel.
  • Sätta upp ny belysning med jämnare och behagligare ljus.
  • Ta fram platsens fornminnen som består av sju stensättningar. Med hjälp av skyltar med information om fornminnena lyfter vi fram Tenstas historia som befolkad långt före miljonprogrammet.
  • Öka den visuella kontakten mellan Gullingeparkens torg och Tensta kyrka.
  • Plantera lökar eller anlägga skogsliknande inslag för att göra parken mer attraktiv. Vi sår även nytt gräs på slitna ytor.

 

Höjd standard på offentliga platser

Upprustningen var en del av stadens satsning Grönare Stockholm. Målet med satsningen var att minska skillnaderna i stockholmarnas livsmiljöer genom att rusta upp och förbättra områden i hela staden. I Tensta innebär det att standarden på de offentliga platserna i området kan fortsätta höjas under kommande år.

Trots att Gullingeparken ligger i direkt anslutning till centrum framstår den som en baksidespark, och upplevs av många som otrygg att vistas i och passera. Eftersom ökad säkerhet och upplevd trygghet är en prioriterad fråga i utvecklingen av Tensta har vi gjort flera förbättringar för att åstadkomma detta. Samtidigt vill vi skapa en mer tillgänglig och attraktiv utemiljö för dem som använder parken.

Upprustningen startade 2017

Upprustningen startade hösten 2017 och större delen av projektet blev färdigt under 2018. Vintern 2020-2021 avslutades projektet genom en upprustning av belysningen på platsen.

Genomfördes av Stockholms stad och länsstyrelsen

Trafikkontoret var projektledare för upprustningen som skedde i samarbete med länsstyrelsen.

Bildgalleri

Projektet är en del av Grönare Stockholm

Grönare Stockholm är en satsning inom Stockholms stad för att utveckla stadens gröna värden. Parker, gångstråk, gator, torg och naturområden förnyas, förbättras och rustas upp. Satsningen startade 2017.

Kontakt

Trafikkontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad