dcsimg
Projekt Pågående

Hagdalen rustas upp och blir stadsdelspark

Hagsätra

Parken Hagdalen rustas upp och utvecklas som stadsdelspark. Stort fokus läggs vid att skapa en trygg och säker park som är tillgänglig för alla.

Projektfakta

Parken Hagdalen ingår i ett grönt stråk som binder samman Hagsätras och Rågsveds centrum. Området innehåller värdefulla natur- och kulturvärden men är i behov av en upprustning.

Parken består omväxlande av ytor med klippt gräs med solitära träd och sparade bergknallar med skog. Här finns en inhägnad bollplan och en skate- och basketanläggning jämte lekutrustning för yngre barn såsom sandlek, klätterlek och gungor och grillplats. Topografin och läge mellan husen gör också att den är en av få parker i närområdet som inte är bullerstörda.

Tidplan

Två öppna samråd hölls under våren 2018 för att samla in synpunkter och prata med de som ofta besöker parken. Efter samråden fortsatte dialogarbetet i mindre fokusgrupper med främst flickor och kvinnor. Ett förslag till utformning presenterades på plats i parken på parkernas dag i augusti 2018.

Ett förslag till utformning presenterades på plats i parken på parkernas dag i augusti 2018.

Hösten 2019 startade arbetet med en ny offentlig toalett. Den offentliga toaletten är nu på plats och tillgänglighetsanpassad.

Våren 2020 börjar upprustningen av lekplatserna och parkstråket. Arbetet förväntas vara slutfört under hösten 2020.

Projektet är en del av Grönare Stockholm

Grönare Stockholm är en särskild satsning inom Stockholms stad för att utveckla stadens parker och naturområden. Det största projektet inom satsningen är Vårbergstoppens stadspark. Dessutom ska parker, gångstråk och torg förnyas, förbättras och rustas upp. Satsningen pågår under 2017-2022.

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad