Grönare Stockholm

Grönare Stockholm är en särskild satsning för att utveckla stadens parker och naturområden. Parker, gångstråk och torg förnyas, förbättras och rustas upp.

Ut och njut i din park

Satsningen Grönare Stockholm startade 2017 och fortsätter fram till 2022. Av de första 32 utvalda platserna är 18 färdigställda och fler platser kommer att väljas ut för upprustning inom de närmaste åren.

Stockholms unika gröna ytor har stor betydelse för din och andra stockholmares livskvalitet och bidrar samtidigt till en levande och trygg stad

Projekt som ingår i Grönare Stockholm

Beslut och projekt

Kommunfullmäktige antog i februari 2017 Grönare Stockholm, riktlinjer för planering, genomförande och förvaltning av stadens parker och naturområden. Riktlinjerna syftar till att stärka stadens gröna kvaliteter och utveckla det offentliga rummet. 

Strategidokument för Grönare Stockholm

Uppdaterad