Grönare Stockholm

Grönare Stockholm är en särskild satsning för att utveckla, förnya, förbättra och rusta upp stadens parker och naturområden. Satsningen utförs i etapper. I etapp ett och två med parker, gångstråk och torg ingår 25 projekt varav 20 nu är färdigställda och öppna för besök. Etapp 3 innehåller utvalda projekt för Stockholms ekar och våtmarker. Under 2021-2022 kommer fler projekt att väljas ut för en fjärde etapp.

Grönare Stockholms parktips

Vi fortsätter rusta upp stadens parker – för ett grönare Stockholm. Välkommen ut!

Stockholms unika gröna ytor har stor betydelse för din och andra stockholmares livskvalitet och bidrar samtidigt till en levande och trygg stad.

Projekt som ingår i Grönare Stockholm

Karta över alla projekt inom Grönare Stockholm

Beslut och projekt

Kommunfullmäktige antog i februari 2017 Grönare Stockholm, riktlinjer för planering, genomförande och förvaltning av stadens parker och naturområden. Riktlinjerna syftar till att stärka stadens gröna kvaliteter och utveckla det offentliga rummet. 

Strategidokument för Grönare Stockholm

Uppdaterad