Bild: Cedervall arkitekter
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Ny is- och idrottshall vid Hagsätra IP

Hagsätra

Staden planerar en ny is- och idrottshall vid Hagsätra IP. Planerna är en del av Fokus Hagsätra Rågsved och var ute på samråd till och med den 5 december 2023.

I detaljplanen föreslås en kombinerad is- och idrottshall i den nordvästra delen av Hagsätra IP i Hagsätra för att möta behovet av fler idrottshallar i stadsdelsområdet Enskede-Årsta-Vantör. Planen är en del av det större stadsutvecklingsprojektet Fokus Hagsätra Rågsved, och den är även i linje med Stockholms stads mål att främja ett aktivt idrottsliv och hantera stadens snabba befolkningsökning.

Byggnaden kommer att utformas med hög arkitektonisk ambition för att förbättra idrottsplatsens identitet och passa in i områdets karaktär. Säkerhet och synlighet är prioriterat genom glasentréer och ett entrétorg.

Bilder

Vy från planen. Bild: Cedervall arkitekter
Vy från läktaren. Bild: Cedervall arkitekter
Vy från bostadsområde, över idrottshall. Mellan villaområdet och idrottshallen ligger en väg och tågräls. Längre bak i bild skymtar flerbostadsområde. Illustration
Vy från Örby. Bild: Cedervall arkitekter
Idrottshallen sedd till vänster i bild, från infart. Till höger ses löparbanor och bollplaner. Människor i rörelse. Illustration
Vy vid infarten. Bild: Cedervall arkitekter

Digital vandring

Nu kan du se den planerade nya is- och idrottshallen i 3D. 

Markägarförhållanden

Fastighetskontoret ansvarar för byggprojektet, och Stockholms stad äger marken. Markanvisning för idrottsanläggningen godkändes i exploateringsnämnden under oktober 2022 och september 2023.

Bilder

Vy över Magelungsvägen och idrottshallen till vänster i bild. Illustration
Vy från vägen. Bild: Cedervall arkitekter

Tidsplan

  • Samråd: 24 oktober 2023–5 december 2023
  • Granskning: Juni 2024
  • Godkännande: November 2024

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Klara Eklind
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 272

Anna Holmström
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 076-641 90 48

Projekt inom Fokus Hagsätra-Rågsved

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad