Vy mot flerbostadshus två etapper med balkonger på gavel. Trottoar, bilväg, träd, planteringar och människor i rörelse, illustration.
Vy från Sparbanksvägen. Illustration: 3D house.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Hyreslägenheter utmed Sparbanksvägen

Hägerstensåsen

Ett nytt flerbostadshus med 61 hyreslägenheter har byggts utmed Sparbanksvägen. Fastigheten Hägerstensåsen 1:2 berörs.

Ett nytt flerbostadshus med 61 hyreslägenheter har byggts utmed Sparbanksvägen. Flerbostadshuset är byggt som en kombination av ett lamellhus i tre våningar med fyra hyresradhus och ett punkthus i 8 våningar, totalt 61 lägenheter.

I entrévåningen, som ligger i souterräng mot Sparbanksvägen, finns infart till garage för cirka 12 bilar, cykelparkering, teknikutrymmen samt en lokal vänd mot gatan.

Tidsplan

  • Samråd 12 september–24 oktober 2017. 
  • Granskning 20 juni–29 augusti 2018.
  • Antagande kvartal 1 2019.
  • Detaljplanen vann laga kraft 10 januari 2020.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Projekt i Hägerstensåsen

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad