Visionsbild över Teaterparken. Människor som tittar på en föreställning, Gröna träd och buskar.
Visionsbild över Teaterparken. Nyréns Arkitektkontor
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Teaterparken – din nya stadsdelspark

Hägerstensåsen

I augusti 2022 invigdes den nya stadsdelsparken Teaterparken. Parken ligger i grönområdet mellan Telefonplan och Hägerstensåsen.

Stockholms stad har utvecklat grönområdet mellan Telefonplan och Hägerstensåsen till en stadsdelspark. Området sträcker sig från Pingstvägen i norr till Mellanbergsvägen i söder och innehöll tidigare bland annat Lurparkens lekpark och en amfiteater. Stadsdelsparken har nu fått namnet Teaterparken.

Antalet invånare kring Telefonplan kommer att växa kraftigt framöver, och området är enligt översiktsplanen för Stockholm ett så kallat stadsutvecklingsområde. Målet för staden är bland annat att utveckla parker och grönområden för att möta den ökade befolkningens behov.

Den nya stadsdelsparken blir ett viktigt tillskott i området och en viktig länk mellan Telefonplan och Hägerstensåsen. Den kan erbjuda en mängd olika aktiviteter som är svåra att få plats med i mindre kvartersparker. Till exempel finns förutsättningar för öppna ytor för solbad, pulkaåkning, plana ytor för sport och bollspel, hundrastning, fler lekplatser och en utveckling av dagens teaterscen för olika uppträdanden.

Ni hjälpte oss att utveckla parken

Under våren 2019 hade närboende och andra intresserade möjlighet att tycka till om utvecklingen av parken genom parkpromenader, webbenkät och en parkfest. Vi fick in massor med synpunkter och förslag och dessa användes sen i den slutgiltiga utformningen av parken.

Tidsplan

  • Vår/sommar 2020: Förslagsskiss färdig.
  • Augusti 2021: Byggstart.
  • Augusti 2022: Invigning av parken.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Projekt i Hägerstensåsen

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad