• Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Ormkärrsvägens gång- och cykelbana rustas upp

Hagsätra

Ormkärrsvägen är en viktig länk mellan Stockholms stad och Huddinge kommun och är ett av flera prioriterade cykelstråk i Stockholms län. Därför har ett antal förbättringsåtgärder genomförts för att öka säkerheten och framkomligheten för cyklister och fotgängare.

Stockholms stad har ökat säkerheten och förbättrat framkomligheten för cyklister och fotgängare på den olycksdrabbade sträckan mellan Hagsätra industriområde och Älvsjöbadet. Åtgärderna är en del i satsningen att bygga ut regionala cykelstråk.

Följande åtgärder har genomförts på Ormkärrsvägen:

 • breddad gång- och cykelbana
 • ombyggda övergångsställen
 • ökad säkerhet i korsningar för cyklister och fotgängare
 • rakare sträckning och bättre sikt för samtliga trafikanter
 • busshållplatsen vid Älvsjöbadet är ombyggd
 • nya träd har planterats vid Älvsjöbadet och i parken mellan Ormkärrsvägen och Götlundagatan.

Tidsplan

 • Byggstart hösten 2015.
 • Klart sommaren 2016.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Projekt i Hagsätra

Uppdaterad