Översikt över ny byggnation i form av flerbostadshus i varierande utförande, illustration.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Nya lägenheter vid Fyrspannsgatan

Hässelby strand

Utmed Fyrspannsgatan i den västra delen av Hässelby strand planeras nya bostäder. Förslaget ska komplettera den existerande fastigheten Rumsfilen 4 med cirka 160 bostäder i tre nya hus.

Bostäderna ska anpassas efter hur området ser ut i dag med hänsyn till både topografi och redan byggda hus. Förslaget innehåller hyresrätter fördelade på två lamellhus  längs med Fyrspannsgatan och ett lamellhus med gaveln mot Fyrspannsgatan. Husens placering måste ske så att goda boendemiljöer med avseende på ljusförhållande och buller uppnås både på gården och i lägenheterna.
 
Förslaget innebär ett garage under mark för att skapa utrymmeseffektiv parkering.
 
Planförslaget är en del i ett långsiktigt arbete att omvandla Fyrspannsgatan till en stadsgata. Vi planerar att ge gatan lokal karaktär med fokus på att skapa ett tydligt och tryggt gaturum.

Tidsplan

  • Start-PM 26 november 2020
  • Samråd november 14 december 2021-31 januari 2022
  • Granskning mars 2024
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden juni 2024

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.
 

Byggaktör

Hässelby Hem (Wallfast).

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Skicka in din fråga via formuläret. Du kan också ringa stadsbyggnadsexpeditionen. Telefon 08-508 27 500.

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Christoffer Jusélius
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 214

Projekt i Hässelby strand

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad