Projekt Genomfört

Hidingehöjden blir tryggare och trevligare

Hjulsta

Skogskullen Hidingehöjden i Hjulsta utvecklas för att bli en tryggare och trevligare miljö. Belysningen förbättras och det kommer att finnas nya lekmöjligheter för barn. Nya fågelholkar sätts upp i området.

Projektfakta

Stockholms stad rustar upp skogskullen och omkringliggande ytor på Hidingehöjden i Hjulsta. Det blir nya lekytor för yngre barn, både för barn boende i området och från närliggande förskolor. I upprustningen ingår även att göra skogskullen tryggare och mer lättillgänglig för olika grupper av människor.

Parktorget

Det lilla torget i norra hörnet av skogskullen rustas upp med nya planteringar, olika sorters sittplatser och en lekplats. Lekplatsen innehåller ett lekhus, gungdjur och en rutschbana. Upp mot skogskullen anläggs en ny trappa för att göra den lättare att nå.

Lekplatsen 

I gläntan i ett av skogskullens hörn kommer en ny lekplats att anläggas. Temat för platsen hämtas från den närliggande skogen med fåglar och svampar. Bland annat kommer det att finnas hinderbana, karusell, klätterställning, gunga och sittplatser. Från lekplatsen föreslås även en stig som leder upp på skogskullen och gör den tillgänglig för fler.

Skogskullen

Uppe på skogskullen sker inga stora ingrepp. Fokus ligger istället på att göra tydliga entréer med nya trappor och stigar. Träd och buskar har gallrats för att förbättra insynen och vissa utvalda träd kommer att lysas upp. Nya fågelholkar som färgglada inslag i skogen har satts upp. "Hjulstaholkar" med inspiration från omkringliggande bebyggelse. Holkarna är byggda av Jobbstart Ulvsunda och sitter nu på plats i träden.

Tidplan

Juni 2021: Upprustningen av parken är genomförd och parken är öppen för besök.

Bildgalleri

Projektet är en del av Grönare Stockholm

Grönare Stockholm är en satsning inom Stockholms stad för att utveckla stadens parker och naturområden. Det största projektet inom satsningen är Vårbergstoppen. Dessutom förnyas, förbättras och rustas parker, gångstråk och torg. Satsningen startade 2017.

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad