dcsimg
Vy över gård. Illustration: Kjellander och Sjöberg
Projekt Pågående

Bostäder och förskola i Jackproppen

Hjorthagen

Detaljplanen består av 57 bostäder, varav 41 lägenheter och 16 stadsradhus, med underliggande garage. I projektet ingår även en förskola med fyra avdelningar och en ny parklek.

Projektfakta

 

Den 5 februari 2019 startade sprängningsarbetena i kvarteret Jackproppen, Älvkarleövägen 28. Arbetet sker på normal arbetstid, vardagar cirka kl. 7.00–18.00. Erik Wallin genomför sprängningsarbetena. Inför sprängningarna har byggnader och bostäder i närheten besiktigats och utrustats med vibrationsmätare. Mätarna registrerar byggnadens rörelse i samband med sprängningen. Om vibrationerna överstiger ett byggnadsspecifikt gränsvärde får projektet automatiskt information och kan anpassa verksamheten efter den.

Sprängningsarbetena beräknas pågå till mitten av juni 2019. Du kan komma att påverkas av vibrationer i byggnaden samt även genom ett ökat antal transporter med lastbil inom området. Parallellt med sprängningsarbetet kommer även borrning i berget att göras. Projektet anpassar sig efter de bullernivåer som fastslagits av Naturvårdsverket.

Vid frågor kontakta: Ricardo Weibel, byggprojektledare, 08-508 26 537. Mer om pågående arbeten i Norra Djurgårdsstaden 

Vad?

Jackproppen ligger i Hjorthagsparken mellan Abessinien i Hjorthagen och etapp Västra. Detaljplanen bestå av en ny förskola med fyra avdelningar, lägenheter och stadsradhus med underliggande garage. Bostäderna föreslås att placeras i två böjda bebyggelserader i två våningar, varav den ena ligger ovanpå förskolan.

I projektet ingår också upprustning av parken runt Abbisplan, sammanknytning av Motalaparken och Hjorthagsparken, en ny parklek med lokal för inomhusverksamhet och ett enklare café.

Erik Wallin har markanvisning i Jackproppen och arkitekterna är Kjellander Sjöberg.

När?

Byggstart påbörjas i februari 2019 och beräknas vara klart för inflyttning 2022.
 

Pågående arbeten

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Bildgalleri

Vy från Böcklingbacken. Illustration: Kjellberg och Sjöberg
Vy från Älvkarleövägen. Illustration: Kjellander och Sjöberg

Kontakta projektet

Ricardo Weibel

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Vi svarar på frågor vardagar

Områden

Uppdaterad