Vy över gård. Illustration: Kjellander och Sjöberg
Projekt Pågående

Bostäder och förskola i Jackproppen

Hjorthagen

Detaljplanen består av 54 bostäder, varav 50 lägenheter och fyra stadsradhus, med underliggande garage. I projektet ingår även en förskola med fyra avdelningar och en ny parklek.

Projektfakta

Nya bostäder och förskola

Jackproppen ligger i Hjorthagsparken mellan Abessinien i Hjorthagen och etapp Västra. Detaljplanen bestå av en ny förskola med fyra avdelningar, lägenheter och stadsradhus med underliggande garage. Bostäderna föreslås att placeras i två böjda bebyggelserader i två våningar, varav den ena ligger ovanpå förskolan.

I projektet ingår också upprustning av parken runt Abbisplan, sammanknytning av Motalaparken och Hjorthagsparken, en ny parklek med lokal för inomhusverksamhet och ett enklare café.

Projektet är nominerat till Årets Stockholmsbyggnad 2021. 

Erik Wallin har markanvisning i Jackproppen och arkitekterna är Kjellander Sjöberg. Fastighetskontoret fick markanvisning för parkleken, som nu drivs av Östermalms SDF.

Webbplatser för Erik Wallin, Kjellander Sjöberg, Fastighetskontoret

Tidplan

Byggstart påbörjas i februari 2019 och inflyttning i ena byggnaden påbörjades under 2020 och den andra är ännu inte färdigställd. 

Pågående arbeten i Jackproppen

Byggnadsarbeten och byggtrafik i varierande omfattning samt enstaka sprängningar kommer att pågå fram till vintern 2020.

En omfattande vattenskada fördröjer den planerade invigningen av Hjortgläntans öppna förskola och parklek. Verksamheterna beräknas öppna under senhösten 2020. Lekplatsen utanför är däremot i bruk sedan sommaren 2020, med gungor, klätterställningar och sandlåda.

Du kan komma att påverkas av vibrationer i byggnaden samt även genom ett ökat antal transporter med lastbil inom området.

Projektet anpassar sig efter de bullernivåer som fastslagits av Naturvårdsverket.

Upplysningar

Har du frågor kontakta någon av oss:
Störningsfrågor: Erik Hägesten projektledare på Erik Wallin 08-545 533 65
Projektledare exploateringskontoret: Ricardo Weibel 08-508 265 37
Byggledare exploateringskontoret: Martin Lövström 070-932 09 42

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Bildgalleri

Foto: Eric Cung-Dinh
Foto: Robert Magnusson Årebo, Kjellander Sjöberg
Foto: Lennart Johansson
Foto: Lennart Johansson
Foto: Lennart Johansson
Foto: Wallin Bostad
Vy från Böcklingbacken. Illustration: Kjellberg och Sjöberg
Vy från Älvkarleövägen. Illustration: Kjellander och Sjöberg

Kontakta projektet

Ricardo Weibel

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Vanliga frågor

Norra Djurgårdsstaden svarar på frågor om stadsutvecklingsprojektet och pågående arbeten.

Områden

Uppdaterad