Hjorthagen

Inom den del av stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden som ligger i Hjorthagen pågår en spännande utveckling. De första bostäderna började byggas våren 2011 med första inflyttning 2012. När utvecklingen längs Husarviken når Ropsten kommer Hjorthagen att ha fått 15 000 nya invånare.

Tidsplan och byggaktörer

Här hittar du tidsplanerna för de olika områdena i Hjorthagen, Norra Djurgårdsstaden, samt vilka byggaktörer som är markanvisade i respektive etapp. Tidsplanen kan komma att ändras över tid och sidan uppdateras löpande.

Byggstart: 2011
Inflyttning: 2012–2014
Bostäder: 670
Lokalyta: 1 200 kvm

Markanvisade byggaktörer: 

 • Svenska Hus: 31 bostäder 
 • NCC: 124 bostäder
 • Familjebostäder: 129 bostäder 
 • Järntorget: 35 bostäder 
 • SBC Bo: 72 bostäder 
 • Erik Wallin: 44 bostäder 
 • Seniorgården: 40 bostäder 
 • Viktor Hanson: 30 bostäder 
 • Lennart Ericsson: 26 bostäder 
 • Reinhold Gustafsson: 39 bostäder

 

Byggstart: 2012
Inflyttning: 2014–2017
Bostäder: 1250
Lokalyta: 3200 kvm

Markanvisade byggaktörer: 

 • Svenska Bostäder: 300 bostäder 
 • Primula Byggnads: 80 bostäder 
 • Stockholmshem: 140 bostäder 
 • Borätt: 80 bostäder 
 • JM: 150 bostäder 
 • ByggVesta: 204 bostäder 
 • HSB: 70 bostäder 
 • SKB: 100 bostäder 
 • Einar Mattsson: 70 bostäder 
 • Folkhem: 40 bostäder 

Byggstart: 2014
Inflyttning: 2016–2017
Bostäder: 600
Lokalyta: 2 500 kvm

Markanvisade byggaktörer 

 • Skanska: 94 bostäder 
 • Erik Wallin: 18 bostäder
 • HEBA: 72 bostäder 
 • Stockholmshem: 153 bostäder 
 • Wallenstam: 121 bostäder 
 • Viktor Hanson: 30 bostäder 
 • SSM: 48 bostäder 
 • Bonava/NCC: 64 bostäder

Gasverket västra
Byggstart: 2015
Inflyttning: 2019–2026

Gasverket östra
Byggstart: 2025 
Inflyttning: 2026–2031
Bostäder: cirka 170

Bostäder: 170 (enbart i Gasverket Östra)
Lokalyta: 34 000 kvm (Gasverket västra + östra, inkluderat kontor, enbart handel och service är 17 500 kvm)

Markanvisade byggaktörer:

 • CA Fastigheter 
 • Fastighetskontoret 
 • Klätterverket 
 • SISAB 
 • Spårvägsmuseet 
 • Åke Sundvall

Schakt- och saneringsarbeten: 2025
Byggstart: 2026
Inflytt: 2028
Bostäder: 320
Lokalyta: 1 600 kvm

Markanvisade byggaktör: 

 • Obos: 320 bostäder

Byggstart: 2016
Inflyttning: 2018–2020
Bostäder: 600
Lokalyta: 3 000 kvm

Markanvisade byggaktörer

 • Besqab: 91 bostäder
 • Einar Mattsson 1: 81 bostäder 
 • Einar Mattsson 2: 145 bostäder
 • HSB: 62 bostäder 
 • Oscar Properties: 46 bostäder 
 • Riksbyggen: 49 bostäder 
 • Stockholmshem: 43 bostäder 
 • Tobin Properties: 76 bostäder 
 • Åke Sundvall: 2 bostäder

Byggstart: tidigast 2026
Inflyttning: 2028-2031
Bostäder: 400
Lokalyta: 3 000 kvm

Markanvisade byggaktörer

 • Wallenstam Fastigheter AB
 • Primula Byggnads AB
 • Aros Bostadsutveckling AB

Byggstart: 2019
Inflyttning: 2022
Bostäder: 54

Markanvisade byggaktörer: 

 • Erik Wallin: 54 bostäder 
 • Fastighetskontoret 

Byggstart: tidigast under hösten 2024 startar byggnation av serverhall. Byggnation av kontor och driftdepå kan påbörjas tidigast år 2026.
Inflyttning: 2027–2028

Markanvisade byggaktörer: 

 • Elementica
 • Vasakronan 
 • Trafikverket 

Byggstart: tidigast 2029. 
Inflyttning: tidigast 2031
Bostäder: 1 300 
Lokalyta: 10 000 kvadratmeter

Markanvisade byggaktörer:

 • Abacus Bostad: 75 bostäder 
 • Aqua Villa, ByggVesta: 40 bostäder
 • Obos Kärnhem: 165 bostäder
 • Tobin Properties: 120 bostäder
 • Stockholmshem: 150 bostäder
 • Åke Sundvall: 120 bostäder 
 • Wåhlin Fastigheter: 60 bostäder 
 • Obos Kärnhem: 160 bostäder 
 • Among Giants Properties AB och Rico Estate Development: 100 bostäder

Byggstart: tidigast 2032
Bostäder: 200
Lokalyta: 50 000 kvm

Byggstart bostäder: 2028
Inflyttning: 2030
Bostäder: 190
Byggstart ställverksanläggning: 2021 (Ellevio)

Tidigast antagen detaljplan: 2026
Byggstart bostäder: tidigast: 2027
Inflyttning tidigast: 2029
Bostäder: cirka 400, 5 avdelningar förskola och cirka 1500 kvm service.

Markanvisade byggaktörer:

 • NREP AB (intill Hjorthagens IP): Ca 80 vård- och omsorgsbostäder
 • Djurgårdens Elitfotboll AB: nytt kansli invid Hjorthagens IP. Inom markanvisad plats har en tidigare kanslibyggnad rivits.

Byggstart: tidigast 2025
Inflyttning: tidigast 2027
Bostäder: 220
Lokalyta: 800 kvm

Markanvisade byggaktörer:

 • Obos Kärnhem och Serneke

Pågående projekt

Avslutade projekt

Fråga om projektet

Norra Djurgårdsstaden svarar på frågor om stadsutvecklingsprojektet och pågående arbeten. Använd formuläret nedan eller ring 08-508 26 433.

* Obligatorisk uppgift

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen om du har frågor om hyra eller köp av lokaler och bostadsrätter, hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Är byggnaden inte byggd är det byggaktören. Vem som är byggaktör i respektive område hittar du under de olika områdessidorna. Bostadsförmedlingen förmedlar hyresrätter.

Uppdaterad