• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Bostäder och förskola i Jackproppen

Hjorthagen, Norra Djurgården

Detaljplanen består av 54 bostäder, varav 50 lägenheter och fyra stadsradhus, med underliggande garage. I projektet ingår även en förskola med fyra avdelningar och en ny parklek.

Jackproppen ligger i Hjorthagsparken mellan Abessinien i Hjorthagen och etapp Västra. Detaljplanen bestå av en ny förskola med fyra avdelningar, lägenheter och stadsradhus med underliggande garage. Bostäderna föreslås att placeras i två böjda bebyggelserader i två våningar, varav den ena ligger ovanpå förskolan.

I projektet ingår också upprustning av parken runt Abbisplan, sammanknytning av Motalaparken och Hjorthagsparken, en ny parklek med lokal för inomhusverksamhet och ett enklare café.

Projektet nominerades till Årets Stockholmsbyggnad 2021. 

Erik Wallin har markanvisning i Jackproppen och arkitekterna är Kjellander Sjöberg. Fastighetskontoret fick markanvisning för parkleken, som nu drivs av Östermalms SDF.

Tidsplan

Byggstart påbörjades i februari 2019 och inflyttning skedde under 2020-2022.

Byggaktörer i etappen

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Projekt i Hjorthagen

Uppdaterad