Flerbostadshus med elva våningar, i förgrunden finns en stor gräsyta, fotomontage.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Bostadshus vid Trollesundsvägen

Högdalen

Vid Trollesundsvägen, cirka 300 meter från Högdalens centrum, har Familjebostäder byggt ett nytt bostadshus med 37 lägenheter.

Den nya bebyggelsen består av ett punkthus i 11 våningar med 37 lägenheter. Parken Dalbotten är omsluten av bostadskvarter och den norra delen av parken består av ordnad parkyta. Den södra delen av parken, där bostadshuset byggs, består av skogsmark med berghällar.

Ny aktivitetsplats för unga

I samband med bostadsbyggnationen har staden utvecklat parken med nya aktivitetsytor för äldre barn och ungdomar. En målgrupp som tidigare inte haft en naturlig plats i parken. Aktivitetsplatsen har placerats bredvid befintlig lekplats och har ersatt den grusplan som tidigare låg där. Den nya parkdelen delas upp i en aktiv del och en lugn del, genom lekutrustning som studsmattor och klätterlek och flera nya platser för häng och umgänge.

Tidsplan

  • Start-PM 12 december 2013
  • Samråd 4 november–16 december 2014
  • Stadsbyggnadsnämnden antog detaljplanen den 10 december 2015
  • Laga kraft 26 maj 2016
  • Bostadshuset är färdigställt och inflytt har skett
  • Under sommaren 2021 färdigställs aktivitetsplatsen.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Johanna Stjernström
Byggprojektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 466

Anna Ingels
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 87 641

Projekt i Högdalen

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad