Illustration som visar en stor och avlång byggnad i grå toner..
Illustration av städ- och uppställningshall. Vy från öster med Högdalstoppen till vänster i bild, städ- och uppställningshall i mitten och befintlig hall till höger i bild.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Utökning av Högdalsdepån

Högdalen

Högdalsdepån med tillhörande spårområde har utökats för att möjliggöra utbyggnaden av tunnelbanans gröna och blåa linje.

Kapaciteten i Högdalsdepån har utökats för att möjliggöra en utbyggnad av tunnelbanans blåa och gröna linjer i enlighet med Stockholmsöverenskommelsen 2013. Utökningen av depån innehåller bland annat en ny städ- och uppställningshall. Utökningen innehåller även anläggning av tre nya spår längs fastighetens södra sida; ett förbifartsspår samt två spår för uppställning).

Exploateringsnämnden markanvisade den 13 december 2018 delar av fastigheterna Örby 4:1 samt Tippen 3 till AB Storstockholms Lokaltrafik för utbyggnaden av depån i Högdalen.

Överenskommelsen om utbyggd tunnelbana fastslogs 2013 mellan regeringen och fyra Stockholmskommuner. Region Stockholm ansvarar via Förvaltning för utbyggd tunnelbana (FUT) för tunnelbanans utbyggnad.

I februari 2016 tog landstingsstyrelsen beslut om att utveckla dagens depå i Högdalen som ska användas av både grön och blå tunnelbanelinje.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggaktör

Förvaltning för utbyggd tunnelbana (FUT).

Projekt i Högdalen

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad