Illustration som visar en stor och avlång byggnad i grå toner..
Illustration av städ- och uppställningshall. Vy från öster med Högdalstoppen till vänster i bild, städ- och uppställningshall i mitten och befintlig hall till höger i bild.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Utökning av Högdalsdepån

Högdalen

Högdalsdepån med tillhörande spårområde planeras att utökas för att möjliggöra utbyggnaden av tunnelbanans gröna och blåa linje.

Kapaciteten i Högdalsdepån ska utökas för att möjliggöra en utbyggnad av tunnelbanans blåa och gröna linjer i enlighet med Stockholmsöverenskommelsen 2013. Utökningen av depån ska bland annat innehålla en ny städ- och uppställningshall. Utökningen innehåller även anläggning av tre nya spår längs fastighetens södra sida; ett förbifartsspår samt två spår för uppställning).

Exploateringsnämnden markanvisade den 13 december 2018 delar av fastigheterna Örby 4:1 samt Tippen 3 till AB Storstockholms Lokaltrafik för utbyggnaden av depån i Högdalen.

Överenskommelsen om utbyggd tunnelbana fastslogs 2013 mellan regeringen och fyra Stockholmskommuner. Region Stockholm ansvarar via Förvaltning för utbyggd tunnelbana (FUT) för tunnelbanans utbyggnad.

I februari 2016 tog landstingsstyrelsen beslut om att utveckla dagens depå i Högdalen som ska användas av både grön och blå tunnelbanelinje.

Tidsplan

  • Start-pm: december 2019.
  • Samråd: 23 juni–17 august 2020.
  • Granskning: 2 december 2020–19 januari 2021.
  • Antagande: mars 2021.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Byggaktör

Förvaltning för utbyggd tunnelbana (FUT).

Kontakta projektet

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Renoir Danyar
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 659

Uppdaterad