Vy mot tre våningar högt flerbostadshus med vit fasad längs med gata. Träd och natur, illustration.
Illustrationsbild för planerade hus utmed Russinvägen. Illustration: Andrén Fogelström.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

120 bostäder utmed Russinvägen

Hökarängen

I området vid kvarteret Hökarboden (Farsta 2:1 med flera invid kvarteret Hökarboden) har tre flerbostadshus byggts.

Tre flerbostadshus har byggts längs Russinvägens nordöstra sida. Cirka 120 lägenheter ryms i de tre husen. Svenska Hem i Bromma startade arbetet med bostäderna i slutet av 2020.

Tidsplan

Planen vann laga kraft den 22 juli 2017.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggaktör

Svenska Hem i Bromma.

Projekt i Hökarängen

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad