• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Hyresrätter vid Sirapsvägen och Saltvägen

Farsta, Hökarängen

I Hökarängen, nära tunnelbanan, har sammanlagt cirka 200 bostäder i byggts. I direkt anslutning till tunnelbanas södra entré, vid kvarteret Kavringen, byggdes två bostadshus. Längre söderut, längs med Saltvägen, har fem punkthus byggts.

195 hyresrätter i två områden

Vid Hökarängens tunnelbanestation har 195 hyreslägenheter byggts i två områden. Invid kvarteret Kavringen i direkt anslutning till Hökarängens södra tunnelbaneentré har Bergsundetgruppen byggt ett lamellhus i fyra våningar samt ett högre punkthus i 8 våningar, med sammanlagt 95 nya lägenheter. 

Utmed Saltvägen har Nordfeldt byggt fem mindre punkthus med sammanlagt 100 lägenheter. Mellan byggnaderna utformades gemensamma gårdsavsatser vid gatan. 

De två områdena är avskilda av ett parkstråk. Det dåvarande parkområdet minskade till följd av bostadsbebyggelsen. 

I samband med bostadsbyggnationen rustade staden upp den offentliga miljön i närområdet - bland annat ett offentligt torg och rampen till tunnelbanans entré.

 

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Projekt i Hökarängen

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad