Lägenhetshus med små lägenheter som har balkonger. Parkeringsplatser utanför huset. Visionsbild.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Smålägenheter vid Sirapsvägen

Hökarängen

Vid Hökarängens centrum har ett flerbostadshus byggts med 84 smålägenheter. Huset byggdes mellan centrum och tunnelbanespåret med entré mot Sirapsvägen.

På bergsknallen mellan Hökarängens centrum och tunnelbanespåret har ett bostadshus med 84 smålägenheter byggts. Huset byggs på en plats som tidigare uppfattas om en baksida till Hökarängens centrum där den nya bebyggelse kan bidra till att öka känslan av trygghet.

Det nya bostadshusets entré har placerats med ingång från Sirapsvägen och ett nytt entrétorg skapades för att hjälpa till att befolka och belysa platsen under alla tider på dygnet. Gång- och cykelstråket längs med matbutiken Matdax baksida blir bättre upplyst och omhändertaget.

Tidsplan

  • Granskning 9 november–12 december 2016.
  • Antogs 31 augusti 2017.
  • Detaljplanen vann laga kraft den 19 juni 2018.
  • Byggstart skedde i oktober 2018.
  • Inflyttning skedde våren 2020.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggaktör

Wästbygg Projektutveckling Stockholm AB bygger. Det färdigställda huset kommer att ägas av HEBA Fastighets AB. Förmedling av lägenheterna kommer ske via Bostadsförmedlingen.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt i Hökarängen

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad