Vy längs med gata kantad av körsbärsträd i blom, till höger i bild syns en byggnad i rött tegel, människor i rörelse, illustration.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Ny skola och idrottshall vid Dalhagens bollplan i Husby

Husby

Förslaget gör det möjligt att bygga en ny idrottshall och skola på platsen för Dalhagens bollplan. Det syftar också till att stärka de lokala sambanden mellan stadsdelarna Husby, Kista och Akalla.

Skolan uppförs i fyra våningar med en kapacitet för cirka 900 elever från förskoleklass till årskurs nio. Idrottshallen uppförs i två våningar där idrottsytorna planeras till den andra våningen. Främst kommer den att användas för basketboll, innebandy, handboll, volleyboll, gymnastik, dans och skolidrott. Idrottshallen byggs ihop med skolan men har egen huvudentré ut mot en entréplats på byggnadens västra sida. Funktioner som cafeteria, kontor och dansstudio lokaliseras till entréplanet.

Hallen kommer att under säsong kunna nyttjas samtliga dagar i veckan mellan klockan 07.00–23.00. Under dagtid kan den användas av skolan och på kvällar och helger av allmänheten och föreningar. Det gör att fler kan ägna sig åt traditionellt organiserad idrott och att staden kan erbjuda idrott i alternativa organisationsformer, till exempel i regi av fritidsgårdar eller via idrottsförvaltningen genom bland annat drop in-idrott.

En ny lokalgata förslås förbinda Hanstavägen med Finlandsgatan och leda fram till skol- och idrottsbyggnaden som skapar en skyddad skolgård mot söder och mot naturmark. Närmast skolbyggnaden planeras ytor för lek. I den södra delen av gården bevaras naturmarken med inslag av varsamt placerad lekutrustning.

Flera entrétorg skapas i anslutning till skolgården med plats för cykelparkering. Förslaget innebär att de tidigare idrottsytorna vid Dalhagens bollplan försvinner. Vissa funktioner kan ersättas i samband med den nya idrottshallen och skolgården färdigställs.

Förutom ny skola och idrottshall kommer planen att möjliggöra satsningar på utveckling av närliggande gångvägar och naturområden samt ytor för spontana och planerade aktiviteter. Planen innebär även samordningsvinster för skol- och idrottsverksamheten.

Bilder

Vy mot skolgård med lekande barn, klätterlek och andra lekytor, illustration.
Skolgård. Illustration: Stadion Arkitekter & PE Teknik och Arkitektur.
Sektionsillustration över bebyggelse.
Sektionsillustration skola och idrottshall i Husby. Illustration: Stadion Arkitekter & PE Teknik och Arkitektur

Tidsplan

  • Samråd 3 september–15 oktober 2019
  • Planarbetet är vilande för skola och idrottshall på grund av behovet av en ny skola minskat

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Anders Lundborg
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 121

Johanna Andersson
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 86 894

Hendrik Bergstén
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 87 625

Projekt i Husby

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad