Lägre tegelbyggnad till vänster och entrén på huvudbyggnaden till höger. Fastigheten sedd från Bränningevägen.
Vy mot huvudentrén vid Bränningevägen.
Projekt Planerat

30 nya bostäder vid Årsta centrum

Årsta

Nu planeras för cirka 30 nya hyresrätter vid Årsta centrum. Sex av bostäderna blir LSS-boenden. Planförslaget innebär påbyggnad på taket med en eller två våningar på en befintlig byggnad.

Projektfakta

Hyresrätter, kontor, vård och förskola i Årsta

Planförslaget innebär att en befintlig byggnad utökas genom påbyggnad på taket i en till två våningar. Det skulle ge cirka 30 bostäder i form av hyresrätter, varav 6 stycken som LSS-boende. De skilda verksamheterna bostäder, LSS-bostäder, vård, kontor och förskola har olika behov och funktioner som ska studeras under planprocessen.

Fastighet väster om Årsta centrum

Planområdet ligger i korsningen Bränningevägen och Skedviksvägen och är cirka 2 800 kvadratmeter. Området ligger i anslutning till Årsta centrum.

Tidplan

  • Start-PM: Maj 2022
  • Samråd: December 2023
  • Granskning:  2024
  • Antagande av detaljplanen: 2024/2025

Inblandade aktörerna

Marken ägs av Stockholms stad och upplåts med tomträtt till SBB Görväln 1 Fastighets AB.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Marija Pavlovic

Projektledare, exploateringskontoret

Sophia Norrman Winter

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Jacob Hellgren

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad