De fem huskropparna i förslaget syns i mitten av bilden. Fyra hus står nära varandra utmed tunnelbanespåret och ett hus längre till höger i bild utmed den nya lokalgatan, nära där det tidigare församlingshuset ligger idag. befintlig bebyggelse visas som grå huskroppar. Illustration.
Flygvy över planområdet, sett från norr. Bild: Kjellander Sjöberg
Projekt Planerat

Hyresrätter och bostadsrätter i Åkeslund

Åkeshov

Cirka 200 nya bostäder kan byggas i den västra delen av Abrahamsbergsskogen nära Brommaplans tunnelbanestation. I förslaget, som främst gäller fastigheten Åkeshov 1:1, planeras för både hyresrätter och bostadsrätter.

Projektfakta

200 nya bostäder i Åkeslund

Stockholms stad har tagit fram ett förslag på en ny detaljplan i Åkeslund, nära Brommaplan. Förslaget innebär cirka 200 bostäder i fem byggnader.

Fyra nya byggnader föreslås i sluttningen längs med en ny gata parallellt med tunnelbanespåret och en ny byggnad föreslås längs med Stopvägen. Byggnaden mot Stopvägen ersätter den tidigare församlingslokalen. Den nya gatan avslutas i öster med en vändplan. Cirka hälften av bostäderna är tänkta att vara bostadsrätter och hälften hyresrätter. 6 LSS-lägenheter och 34 studentlägenheter ingår. Husen föreslås variera mellan 5–6 och 8–10 våningar.

Planområdet, som är cirka 10 000 till 12 000 kvadratmeter stort, omfattar del av fastigheterna Åkeshov 1:1, Ulvsunda 1:1, Famnen 6 och Dussinet 2. 

Utveckling av området kring Brommaplan 

För att beskriva hur området kring Brommaplan kan utvecklas i enlighet med gällande översiktsplan togs programmet för centrala Bromma fram. Planområdet är en av de platser som pekas ut i programmet för centrala Bromma där det är möjligt att pröva komplettering med ny bebyggelse.

I utställningsförslaget till ny översiktsplan belyses Brommaplans strategiska läge med kommunikationer, service och handel. Brommaplan med omnejd pekas ut som ett stadsutvecklingsområde där omfattande komplettering föreslås utifrån kunskap om platsens nuvarande karaktär, kvaliteter och behov.   

Komplettering med nya bostäder är också ett viktigt bidrag för att uppfylla Stockholms bostadsmål. 

Tidplan

  • Godkänt start-PM i stadsbyggnadsnämnden, 14 december 2017
  • Samråd, 4 oktober-14 november 2022
  • Granskning, preliminärt kvartal 1 2024
  • Antagande, preliminärt kvartal 2 2024

Inblandade aktörer 

AB Svenska Bostäder. Cirka 100 hyresrätter, marken ska upplåtas med tomträtt. 

Gimle Bostad AB. Cirka 100 bostadsrätter.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Martin Bretz

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Erika Montelius

Projektledare, exploateringskontoret

Anna Ingels

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad