Karta över området.
Projekt Planerat

Hyresrätter och bostadsrätter i Åkeslund

Åkeshov

Cirka 200 nya bostäder kan byggas i den västra delen av Abrahamsbergsskogen nära Brommaplans tunnelbanestation. I förslaget, som främst gäller fastigheten Åkeshov 1:1, planeras för både hyresrätter och bostadsrätter.

Projektfakta

200 nya bostäder i Åkeslund

Staden undersöker möjligheten att bygga cirka 200 bostäder, såväl hyresrätter som bostadsrätter nära Brommaplan. Volymer, form, höjd och placering behöver utredas under planprocessen för att på bästa sätt passa in i områdets karaktär samt skapa bra boendemiljöer. 

Planområdet, som är cirka 10 000 till 12 000 kvadratmeter stort, omfattar del av fastigheterna Åkeshov 1:1, Ulvsunda 1:1, Famnen 6 och Dussinet 2. 

Utveckling av området kring Brommaplan 

För att beskriva hur området kring Brommaplan kan utvecklas i enlighet med gällande översiktsplan togs programmet för centrala Bromma fram. Planområdet är en av de platser som pekas ut i programmet för centrala Bromma där det är möjligt att pröva komplettering med ny bebyggelse.

I utställningsförslaget till ny översiktsplan belyses Brommaplans strategiska läge med kommunikationer, service och handel. Brommaplan med omnejd pekas ut som ett stadsutvecklingsområde där omfattande komplettering föreslås utifrån kunskap om platsens nuvarande karaktär, kvaliteter och behov.   

Komplettering med nya bostäder är också ett viktigt bidrag för att uppfylla Stockholms bostadsmål. 

Preliminär tidplan

  • Godkänt start-PM i stadsbyggnadsnämnden: 14 december 2017
  • Samråd, kvartal 3 2022
  • Granskning, kvartal 2 2023
  • Antagande, kvartal 4 2023

Inblandade aktörer 

AB Svenska Bostäder. Cirka 100 hyresrätter, marken ska upplåtas med tomträtt. 

Gimle Bostad AB. Cirka 100 bostäder.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Alexandra Källén

Arkitekt, stadsbyggnadskontoret

Erika Montelius

Projektledare, exploateringskontoret

Anna Ingels

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad