dcsimg
Projekt Planerat

Hyresrätter och bostadsrätter i Åkeslund

Åkeshov

Cirka 200 nya bostäder kan byggas i den västra delen av Abrahamsbergsskogen nära Brommaplans tunnelbanestation. I förslaget, som främst gäller fastigheten Åkeshov 1:1, planeras för både hyresrätter och bostadsrätter.

Projektfakta

200 nya bostäder i Åkeslund

Förslaget till ny detaljplan gör det möjligt att bygga cirka 200 bostäder, såväl hyresrätter som bostadsrätter. Volymer, form, höjd och placering behöver utredas under planprocessen för att på bästa sätt passa in i områdets karaktär samt skapa bra boendemiljöer. 

Planområdet, som är cirka 10 000 till 12 000 kvadratmeter stort,  omfattar del av fastigheterna Åkeshov 1:1, Åkeshov 2, Ulvsunda 1:1, Ulvsunda 12, samt Famnen 6 och Dussinet 2. 

Utveckling av området kring Brommaplan 

För att beskriva hur området kring Brommaplan kan utvecklas i enlighet med gällande översiktsplan togs programmet för centrala Bromma fram. Planområdet är en av de platser som pekas ut i programmet för centrala Bromma där det är möjligt att pröva komplettering med ny bebyggelse.

I utställningsförslaget till ny översiktsplan belyses Brommaplans strategiska läge med kommunikationer, service och handel. Brommaplan med omnejd pekas ut som ett stadsutvecklingsområde där omfattande komplettering föreslås utifrån kunskap om platsens nuvarande karaktär, kvaliteter och behov.   

Planförslaget är också ett viktigt bidrag för att uppfylla Stockholms bostadsmål. 

Tidplan

  • Godkänt start-PM i stadsbyggnadsnämnden: 14 december 2017
  • Samråd augusti 2021
  • Granskning juni 2022
  • Antagande sep 2022

Inblandade aktörer 

Hälften av de bostäder som projektet skapar, cirka 100 stycken, anvisas åt AB Svenska Bostäder. Marken ska upplåtas med tomträtt. Resterande bostäder kommer att anvisas vid ett senare tillfälle.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Hugo Barcelona Bergenwall

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Karin Sandler Djerf

Projektledare, exploateringskontoret

Anna Ingels

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad