Planerad avlångt lamellhus med 4 våningar, vy från väster längs Vantörsvägen. Arkitektkontor
Planerad lamell, vy från väster längs Vantörsvägen. Illustration: Brunnberg & Forshed Arkitektkontor.
Projekt Planerat

Hyresrätter vid Fruängsgården

Fruängen

I detaljplanen föreslås att planområdet Fruängsgården 1 och 6 kompletteras med 90 hyreslägenheter i flerbostadshus.

Projektfakta

Två bostadshus med 90 hyresrätter

I anslutning till Fruängsgårdens servicehus planeras ny bostadsbebyggelse med minst 90 lägenheter. Delar av bebyggelsen föreslås längs med Vantörsvägen på en befintlig markparkering. Nuvarande parkeringsplatser ersätts med ett överbyggt garage under huset. Ramp till garaget får infart från Elsa Beskows Gata.

Förslag på alternativ placering av tidigare bebyggelse vid Elsa Beskows gata kommer behandlas i en kompletterande startpromemoria.

Attraktivt läge

Fruängens stadsdel är ett område som i kommunens översiktsplan bedöms ha goda förutsättningar för stadsutveckling. Vantörsvägen ska utvecklas till ett urbant stråk med en ny blandad bebyggelse.

Preliminär tidplan

  • Start-PM, april 2021
  • Samråd planeras preliminärt i kvartal 4, 2024

Byggaktör

Familjebostäder. 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Robert Gremalm

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Dana Trabulsi

Projektledare, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad