Flerbostadshus i nivåer, med balkonger längs hela fasaden, skymning, illustration.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Bostäder vid Agnes Lagerstedts gata

Fruängen

Vid Agnes Lagerstedts gata, öster om Fruängen centrum, byggs två bostadshus med sammanlagt cirka 45 lägenheter.

Öster om Fruängen centum, på toppen av Agnes Lagerstedts gata byggs två nya bostadshus med sammanlagt 45 lägenheter. De två byggnaderna är tio och sex våningar höga och ligger på en av Fruängens högsta punkter. De nya bostadshusen förstärker topografin i området och blir framträdande i Fruängens landskap. Husen byggs delvis i sluttning och i suterräng. Runt bostadshusen ordnas gårdsmark med ramp till garage, bilpoolsplats, avfallshantering och cykelparkering under tak. Parken i väster ska bevaras och en ny gångväg byggs.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ny flerbostadsbebyggelse i närheten av Fruängen centrum och att förstärka Fruängen som kollektivtrafikknutpunkt.

Bilder

Vy mot flerbostadshus i nivåer i grönt och vitt, illustration.
Ny bebyggelse sedd från Agnes Lagerstedts gata. Illustration: Utopia Arkitekter.
Vy från perrong och spårområde, i bakgrunden syns ett flerbostadshus bakom lägre hus, illustration.
Bebyggelseförslaget sett från tunnelbanans perrong. Illustration: Utopia Arkitekter.

Tidsplan

  • Planen vann laga kraft 10 oktober 2017.
  • Byggnation påbörjades i slutet av augusti 2018.
  • Första inflyttning slutet av 2019.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Nina Morling
Enhetschef, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 520

Projekt i Fruängen

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad