dcsimg
Vy över idrottsområdet från norr. Illustration: AIX Arkitekter.
Vy över idrottsområdet från norr. Illustration: AIX Arkitekter.
Projekt Planerat

Idrottsplats i Bällsta

Bällsta

I området runt Bällsta gård, inom fastigheten Riksby 1:3 med flera, utreder staden förutsättningarna för att anlägga en ny idrottsplats - Bällsta IP.

Projektfakta

Detaljplanens syfte är att utveckla Bällsta IP som ett idrottscentrum för västra delen av Stockholm. Bällsta IP ska upplevas inbjudande och öppen för alla, inte bara för den organiserade idrotten.

Idrottsplatsen föreslås innehålla:

  • en komplett friidrottshall
  • en 11-spelsplan för fotboll med konstgräs 
  • utomhusarena för friidrott med löparbanor, längdhopp, höjdhopp och kula.

Anläggningen ska även innehålla goda möjligheter till spontanidrott och rekreation. Den mest värdefulla naturen ska bevaras såsom den centrala allén, skogsdungen och läplanteringar runt Bällsta gård.

Detaljplanen ska stärka Bällsta gård som lokal målpunkt och bevara samt tillgängliggöra platsens kulturhistoriska värden. 

 Tidplan

  • 6 april 2017 fattade exploateringsnämnden beslut om en markanvisning för att anlägga en idrottsplats inom området.
  • Start-PM, som innebär att planarbetet påbörjas, antogs i stadsbyggnadsnämnden den 15 juni 2017.
  •  Samråd pågick 11 februari till 23 mars 2020. Under samrådet fanns det möjligheter att lämna synpunkter på förslaget.
  • Granskning: augusti 2020
  • Antagande: december 2020

Vem?

Stadsbyggnadskontoret, fastighetskontoret, idrottsförvaltningen och exploateringskontoret.

 

Bildgalleri

Karta över området, Bällsta IP
Karta över området, Bällsta IP
Vy över idrottsområdet från sydöst. Illustration: AIX Arkitekter.
Vy över idrottsområdet från sydöst. Illustration: AIX Arkitekter.
Situationsplan
Situationsplan
Vy över idrottsområdet från norr. Illustration: AIX Arkitekter.
Vy över idrottsområdet från norr. Illustration: AIX Arkitekter.
Perspektivbild med friidrottshallen sedd från allén. Illustration: AIX Arkitekter.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Thomas Jansson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Lena Johanson

Projektledare, fastighetskontoret

Mustafa Smajic

Planerare, idrottsförvaltningen

Isabelle Stöckel

Projektledare, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad