dcsimg
Karta över området, Bällsta IP
Karta över området, Bällsta IP
Projekt Planerat

Idrottsplats i Bällsta

Bällsta

I området runt Bällsta gård, inom fastigheten Riksby 1:3 och Riksby 2, utreder staden förutsättningarna för att anlägga en ny idrottsplats - Bällsta IP.

Projektfakta

Utveckla Bällsta IP till en komplett idrottsanläggning

Detaljplanens syfte är att utveckla Bällsta IP till en komplett idrottsanläggning som kan nyttjas av allmänhet, skola, fritidsverksamhet och föreningar.  

I förslaget utreds området för:

  • friidrottshall
  • dubbel idrottshall med multisportfunktioner, omklädning, personalrum, föreningslokaler och teknikutrymmen
  • 11-spelsfotbollsplan med konstgräs
  • Ytor för friidrott med löparbanor, längdhopp, höjdhopp och kula.
  • Ishall för ishockey- och konståkningsverksamhet
  • Parkeringsplats för besökande
  • Anläggningen ska även ge goda möjligheter till spontanidrott och rekreation. 

Målet är att Bällsta IP ska upplevas inbjudande och öppen för alla, inte bara för den organiserade idrotten. Idrottsförvaltningens preliminära tidplan anger att utvecklingen av Bällsta IP kan vara klar 2027 men kan färdigställas i olika etapper. Friidrottshallen och uteytorna för friidrott är prioriterade.

Idrottscentrum för västra delen av Stockholm

Tanken är att Bällsta IP ska utgöra ett idrottscentrum för västra delen av Stockholm på motsvarande sätt som Sätra IP utgör för södra delen av staden.

Tidplan

  • 6 april 2017 fattade exploateringsnämnden beslut om en markanvisning för att anlägga en idrottsplats inom området.
  • Start-PM, som innebär att planarbetet påbörjas, antogs i stadsbyggnadsnämnden den 15 juni 2017.
  • Samråd beräknas äga rum under kvartal 4, 2019.

Vem?

Stadsbyggnadskontoret, fastighetskontoret, idrottsförvaltningen och exploateringskontoret.

 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Thomas Jansson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Lena Johanson

Projektledare, fastighetskontoret

Fredrik Månsson

Planerare, idrottsförvaltningen

Anna Savås

Projektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad