Vy mot flerbostadshus på andra sidan av en bilväg, gångvägar, träd, människor i rörelse, illustration.
Vy från Sofielundsvägen. Bild: Pörner+Pettersson.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Flerbostadshus på Sofielundsplan

Johanneshov

På Sofielundsplan i Johanneshov planeras nya bostäder i flerbostadshus. Bostäderna är tänkta som bostadsrätter. Fastighet som berörs är Enskede gård 1:1.

Stockholms stad har tagit fram ett förslag på en ny detaljplan för del av Sofielundsplan. Förslaget innehåller 44 bostadsrätter i ett flerbostadshus. Bostäderna föreslås utmed Sofielundsvägen, resterade del av Sofielundsplan planläggs som park. Den nya byggnaden föreslås bli fem våningar.

Den nya byggnadens placering är gjord för att minska buller i den parkyta som blir kvar. Entréer föreslås mot Sofielundsvägen och befintlig allé. Parkering föreslås i garage under byggnaden.

Planområde

Planområdet är beläget vid Sofielundsplan i stadsdelen Johanneshov, cirka 150 meter från Blåsuts tunnelbanestation. Detaljplanens område omfattar del av fastigheten Enskede Gård 1:1 och är cirka 3 000 kvm. Fastigheten Enskede gård 1:1 ägs av Stockholms stad.

Situationsplan över området med ny bebyggelse, illustration.
Situationsplan visar ny bebyggelse i förhållande till befintlig. Illustration: ÅWL.

Tidsplan

  • Samråd, 4 oktober–14 november 2022
  • Granskning, preliminärt kvartal 3 2024
  • Antagande, preliminärt kvartal 1 2025.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggaktör

Viktor Hanson AB.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Mats Jakobsson
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 337

Daniella Blomdell
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 87 681

Projekt i Johanneshov

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad