Gång- och cykelbana bredvid bilväg. Bro som går ovanför. Foto.
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Ny gång- och cykelbana på Arenavägen

Johanneshov

Arenavägen är en del i ett prioriterat cykelstråk för pendling i Stockholms län. Staden anlade därför en ny gång- och cykelbana för att förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten, framförallt för gående och cyklister.

I samband med att järnvägsspåren togs bort och i enlighet med stadens cykelplan byggde Stockholms stad en ny dubbelriktad gång- och cykelbana på Arenavägens västra sida mellan Hallvägen och Palmfeltsvägen, en sträcka på cirka 600 meter. Den ansluter till den befintliga gång- och cykelbanan på Arenavägen norr om korsningen vid Palmfeltsvägen.

Ny dubbelriktad gång- och cykelbana och förbättrad framkomlighet och trafiksäkerhet

Följande åtgärder planerades för att förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten:

 • Gång- och cykelbanan har breddats och blivit sammanhängande mellan Hallvägen och Palmfeltsvägen.
 • De signalreglerade korsningarna vid Palmfeltsvägen och Hallvägen byggdes om.
 • Nytt övergångsställe mellan Arenavägen och Arenatorget.
 • Vid trappan mot Globens tunnelbanestation delades gående och cyklisters yta av med hjälp av plattsättning.
 • Utökat antalet cykelparkeringar vid Arenaslingan.
 • Övergångsställen har tillgänglighetsanpassats.

Begränsade gång- och cykelmöjligheter innan den nya gång- och cykelbanan

Innan den nya gång- och cykelbanan byggdes var möjligheterna att gå och cykla längs Arenavägen begränsade mellan Hallvägen och Palmfeltsvägen. Det fanns ingen cykelbana och det fanns endast gångbana mellan Palmfeltsvägen och Hotell- och restaurangskolan. Cyklister och bilister fick samsas om samma yta. Under rusningstrafik är det många som går från Globens tunnelbanestation till arbetsplatser och skolor. Stockholms stad ville därför göra det enklare och säkrare för dom som går och cyklar längs Arenavägen.

Tidsplan

 • Byggstart var hösten 2016.
 • Projektet slutfördes hösten 2018.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Projekt i Johanneshov

Uppdaterad