dcsimg
Visionsbild Kolkajen. Illustration: Adept & Mandaworks
Projekt Pågående

Kolkajen

Hjorthagen

Inom Kolkajen planeras 1500 nya bostäder varav 40 är flytande studentlägenheter, 2 förskolor och cirka 11000 kvadratmeter kommersiella ytor, samt parker, torg, kajer och en vattenarena.

Projektfakta

Etappen ligger utmed Husarviken och Värtan och gränsar till Gasverket som blir ett nav för kultur och upplevelser men också stadsdelsservice. På andra sidan Husarviken ligger nationalstadsparken med sina stora grönområden.

Inom Kolkajen planeras för cirka 1500 nya bostäder varav 40 är flytande studentlägenheter, 2 förskolor och cirka 11000 kvadratmeter kommersiella ytor, samt parker, torg, kajer och en vattenarena. Här möter Gasverket vattnet. De gamla byggnaderna och den gamla kollossningskajen bevaras. En ny ö möjliggör attraktiva södervända kajer med möjlighet till bad och fler lägenheter i vattennära läge. Planens många offentliga miljöer med olika karaktär blir goda mötesplatser, som kan locka en bred grupp boende och besökare närmast Värtans vatten.

I området planeras för utomhusbad, båthamnar, parkområden, restauranger och caféer. Det kommer göra området till en spännande och vacker plats för alla stockholmare att umgås och vistas på. Utbyggnaden i vattnet skapar också kanaler och en inre vattenbassäng som lämpar sig för olika aktiviteter. 

Tidplan

Planerad markrening för etappen är 2021-2022 och byggstart cirka 2023.

Byggaktör

Exploateringsnämnden beslutade den 7 december 2017 att markanvisa Abacus Bostad för byggande av 75 bostadsrättslägenheter/ägarlägenheter.

Exploateringsnämnden beslutade den 14 februari 2019 att markanvisa AquaVilla och ByggVesta för byggande av cirka 40 flytande studentbostäder, Stockholmshem 150 hyreslägenheter, Åke Sundvall 120 hyreslägenheter samt en förskola med fyra avdelningar och Wåhlin Fastigheter 60 hyreslägenheter.

Exploateringsnämnden beslutade den 12 december 2019 att markanvisa Tobin Properties AB för byggande av cirka 120 bostadsrätter/ägarlägenheter och Kärnhem Bostadsproduktion AB för byggande av cirka 165 bostadsrätter/ägarlägenheter.

Exploateringsnämnden beslutade den 15 oktober 2020 att markanvisa OBOS Kärnhem för byggande av 160 bostadsrättslägenheter/ägarlägenheter.

(externa länkar)

Byggherrar i etappen

Nyheter

Bildgalleri

Vattenarena. Illustration: Adept & Mandaworks
Tjärkajsparken. Illustration: Adept & Mandaworks
Kanalen. Illustration: Adept & Mandaworks
Bobergsgatan. Illustration: Adept & Mandaworks

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Vanliga frågor

Norra Djurgårdsstaden svarar på frågor om stadsutvecklingsprojektet och pågående arbeten.

Anna Ragell

Projektledare, exploateringskontoret

Områden

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad