Visionsbild Kolkajen. Illustration: Adept & Mandaworks
Projekt Pågående

Bostäder, förskolor och handel i Kolkajen

Hjorthagen

Inom Kolkajen planeras 1 500 nya bostäder varav 40 är flytande studentlägenheter, 2 förskolor och cirka 11 000 kvadratmeter kommersiella ytor, samt parker, torg, kajer och en vattenarena.

Projektfakta

Etappen ligger utmed Husarviken och Värtan och gränsar till Gasverket som blir ett nav för kultur och upplevelser men också stadsdelsservice. På andra sidan Husarviken ligger nationalstadsparken med sina stora grönområden.

Inom Kolkajen planeras för cirka 1500 nya bostäder varav 40 är flytande studentlägenheter, 2 förskolor och cirka 11000 kvadratmeter kommersiella ytor, samt parker, torg, kajer och en vattenarena. Här möter Gasverket vattnet. De gamla byggnaderna och den gamla kollossningskajen bevaras. En ny ö möjliggör attraktiva södervända kajer med möjlighet till bad och fler lägenheter i vattennära läge. Planens många offentliga miljöer med olika karaktär blir goda mötesplatser, som kan locka en bred grupp boende och besökare närmast Värtans vatten.

I området planeras för utomhusbad, båthamnar, parkområden, restauranger och caféer. Det kommer göra området till en spännande och vacker plats för alla stockholmare att umgås och vistas på. Utbyggnaden i vattnet skapar också kanaler och en inre vattenbassäng som lämpar sig för olika aktiviteter. 

Tidplan

Planerad markrening för etappen är 2021–2022 och byggstart cirka 2023.

Byggaktör

Exploateringsnämnden beslutade den 7 december 2017 att markanvisa Abacus Bostad för byggande av 75 bostadsrättslägenheter/ägarlägenheter.

Exploateringsnämnden beslutade den 14 februari 2019 att markanvisa AquaVilla och ByggVesta för byggande av cirka 40 flytande studentbostäder, Stockholmshem 150 hyreslägenheter, Åke Sundvall 120 hyreslägenheter samt en förskola med fyra avdelningar och Wåhlin Fastigheter 60 hyreslägenheter.

Exploateringsnämnden beslutade den 12 december 2019 att markanvisa Tobin Properties AB för byggande av cirka 120 bostadsrätter/ägarlägenheter och Obos Kärnhem för byggande av cirka 165 bostadsrätter/ägarlägenheter.

Exploateringsnämnden beslutade den 15 oktober 2020 att markanvisa Obos Kärnhem för byggande av 160 bostadsrättslägenheter/ägarlägenheter. 

Exploateringsnämnden beslutade den 12 november 2020 att markanvisa en byggrätt med cirka 8 000 kvm bostadsyta till ett projektbolag som ägs av Among Giants Properties AB och Rico Estate Development AB

Samråd 23 januari – 22 februari 2021

Samrådshandling för tillståndsansökan enligt miljöbalken för saneringsåtgärder och bebyggelseutveckling i vattenområde med mera vid Kolkajen-Ropsten, Norra Djurgårdsstaden, inom fastigheten Stockholm Hjorthagen 1:3 med flera.

Stockholms stad utvecklar Norra Djurgårdsstaden inom området Kolkajen-Ropsten. Detta innebär att stadsdelen växer ut i Lilla Värtan på utfyllnad och påldäck. Vidare planeras i huvudsak följande:

  • Delar av befintliga kajer kommer att renoveras och byggas om.
  • Pirar och bryggor planeras för att öka möjligheten till rekreation.
  • Förutom konstruktioner i vatten kan även muddring i vattenområden bli aktuell.
  • Muddermassor planeras att användas som utfyllnad i befintlig bassäng vid Hamnpirsvägen innan denna byggs över med nya kvarter.
  • Planerade arbeten kommer innebära ett visst byggbuller, framförallt vid pålningsarbeten. Här nedanför kan du ladda ner en karta som visar en preliminär bedömning av utbredningen av byggbuller.

Karta, preliminär bedömning av utbredning av byggbuller (pdf, öppnas i nytt fönster)  

Var finns informationen?

  • Här nedanför kan du ladda ner samrådsunderlaget som beskriver vilka anläggningar och åtgärder som planeras.
  • Samrådsunderlaget finns även på Stadsbyggnadsexpeditionen i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4, Stockholm.

Samrådsunderlag (pdf, öppnas i nytt fönster)

Frågor eller synpunkter?

Har ni frågor eller synpunkter gällande planerade åtgärder eller vill få samrådsunderlaget skickat per post, vänligen kontakta Per Berglund på Sweco tel: 072 538 21 06, per.berglund@sweco.se, Sweco Environment AB, Box 340 44, 100 26 Stockholm

Med anledning av pågående pandemi kommer inga fysiska samrådsmöten att äga rum.

Välkomna med era skriftliga synpunkter senast den 22 februari 2021.

Byggherrar i etappen

Nyheter

Bildgalleri

Vattenarena. Illustration: Adept & Mandaworks
Tjärkajsparken. Illustration: Adept & Mandaworks
Kanalen. Illustration: Adept & Mandaworks

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Vanliga frågor

Norra Djurgårdsstaden svarar på frågor om stadsutvecklingsprojektet och pågående arbeten.

Anna Ragell

Projektledare, exploateringskontoret

Områden

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad