Bryggor, båtar, vatten, flytande hus, lägenhetshus och träd. Fotomontage.
Områdets centrala stadsrum – Marinparken. Fotomontage: Sweco Architects/Neon Studio
Projekt Pågående

Bostäder, förskolor och handel i Kolkajen

Hjorthagen

Inom Kolkajen planeras 1 250 nya bostäder, 2 förskolor och cirka 7000 kvadratmeter lokaler för handel, kultur och centrumfunktioner samt parker, torg, kajer och ett allmänt bad.

Inbjudan till samråd

Nyheter

Projektfakta

Etappen ligger utmed Husarviken och Lilla Värtan och gränsar till Gasverket som blir ett nav för kultur och upplevelser men också stadsdelsservice. På andra sidan Husarviken ligger nationalstadsparken med sina stora grönområden.

Inom Kolkajen planeras 1 250 nya bostäder, 2 förskolor och cirka 7000 kvadratmeter lokaler för handel, kultur och centrumfunktioner samt parker, torg, kajer och ett allmänt bad. Här möter Gasverket vattnet. En utbyggnad i vattnet möjliggör fler lägenheter i vattennära läge. Längs kajer och bryggor skapas attraktiva platser för vistelse och bad i soliga lägen. Planens många offentliga miljöer med olika karaktär blir goda mötesplatser, som kan locka en bred grupp boende och besökare närmast Lilla Värtans vatten.

I området planeras för utomhusbad, båthamnar, parkområden, restauranger och caféer. Det kommer göra området till en spännande och vacker plats för alla stockholmare att umgås och vistas på.

Tidplan

  • Granskning: 21 juni – 29 augusti 2023
  • Antagande: Kvartal 2 2025
  • Laga kraft: Kvartal 3 2025

Detaljplanen bedöms kunna antas först andra kvartalet 2025. Detta eftersom den inväntar ett godkänt miljötillstånd.

Byggaktör

Exploateringsnämnden beslutade den 7 december 2017 att markanvisa Abacus Bostad för byggande av 75 bostadsrättslägenheter/ägarlägenheter.

Exploateringsnämnden beslutade den 14 februari 2019 att markanvisa AquaVilla och ByggVesta för byggande av cirka 40 flytande studentbostäder, Stockholmshem 150 hyreslägenheter, Åke Sundvall 120 hyreslägenheter samt en förskola med fyra avdelningar och Wåhlin Fastigheter 60 hyreslägenheter.

Exploateringsnämnden beslutade den 12 december 2019 att markanvisa Tobin Properties AB för byggande av cirka 120 bostadsrätter/ägarlägenheter och Obos Kärnhem för byggande av cirka 165 bostadsrätter/ägarlägenheter.

Exploateringsnämnden beslutade den 15 oktober 2020 att markanvisa Obos Kärnhem för byggande av 160 bostadsrättslägenheter/ägarlägenheter.

Exploateringsnämnden beslutade den 12 november 2020 att markanvisa en byggrätt med cirka 8 000 kvm bostadsyta till ett projektbolag som ägs av Among Giants Properties AB och Rico Estate Development AB.

Exploateringsnämnden beslutade den 23 mars 2023 om att markanvisa Vattengasverket till Industricentralen AB. Byggnaden kommer att innehålla konsthall, konferens och restaurang.

Webbplatser för respektive byggaktör hittar du nedan under rubriken "Byggaktörer i etappen".

Byggaktörer i etappen

Klicka på länkarna nedan för mer information om de markanvisade byggaktörerna och de bostäder som kommer att byggas. Nummer 1, 10 och 12 på kartan har ännu inte markanvisats. 

Bildgalleri

Vatten, bro, hus, människor i rörelse, kanoter och träd. Fotomontage.
Det centrala stadsrummet med Marinparken närmast vattengasverket innanför. Fotomontage: Sweco Architects/Neon Studio
Badbryggor med hopptorn och sittplatser. Människor som badar, hoppar och går å bryggorna. Omgivande hus och båtar i vattnet. Fotomontage.
Vy från badbrygga in mot Norra promenaden. Fotomontage: Sweco Architects/Neon Studio
Människor som sitter, står och går på bryggor och bron som finns längs vattnet. Omgivande hus och träd. Fotomontage.
Områdets centrala stadsrum – Marinparken. Fotomontage: Sweco Architects/Neon Studio
Kaj vid vattnet. Bryggor, marin park, träd, omgivande hus, människor i rörelse och båtar. Fotomontage.
Bebyggelsens möte med vattnet genom kajer, bryggor och marin park. Fotomontage: Sweco Architects/Neon Studio
Flygvy över Kolkajen. Fotomontage: Sweco Architects/Neon studio

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Vanliga frågor

Norra Djurgårdsstaden svarar på frågor om stadsutvecklingsprojektet och pågående arbeten.

David Langseth

Projektledare, exploateringskontoret

Stefan Modig

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Områden

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad