Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Planerat

Kollektivtrafiknära bostäder i Örby

Örby

Cirka 20 nya bostäder och lokaler kan med fördel byggas i närhet till kollektivtrafik i Örby. Förslaget berör fastigheterna Punkteringen 3 och 7.

Projektfakta

Planområdet ligger i norra Örby, söder om Huddingevägen, i korsningen Gamla Huddingevägen och Årdalavägen. Förslaget gör det möjligt att bygga bostäder inom delar av fastigheterna Punkteringen 3 och 7. Bostäderna fördelas mellan ett tre våningar högt lamellhus och två parhus.

På platsen finns i dag ett flerbostadshus med garage under mark, en gård och en förskola som är ur drift. Det befintliga flerbostadshuset bevaras och förskolan föreslås rivas. De nya husen bör vara i nivå med det befintliga flerbostadshusets takhöjd. Med någon form av vegetation framför husen. De nya husen ska ta hänsyn till hur närområdet ser ut i dag.

Tillskottet av cirka 20 nya bostäder och lokaler i ett kollektivtrafiknära läge ger området goda förutsättningar att utvecklas.

Tidplan

  • Start-PM, december 2020
  • Samråd, preliminärt kvartal 2 2023
  • Granskning, preliminärt kvartal 2 2024
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden, preliminärt kvartal 3 2024

Byggaktör 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Carl-Henrik Barnekow

Stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad