Flerfamiljshus längs trafikerad gata, illustration.
Visionsbild över Örby centrum, förgårdsmark. Illustration: White arkitekter.
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Örby centrum

Örby

I Örby centrum byggs cirka nya 100 hyresrätter samt nya verksamhetslokaler. Befintlig centrumbyggnad i Örby centrum kommer rivas för ny bebyggelse på samma plats. Planområdet omfattar norra delen av kvarteret Gengasen 4 och ligger invid Gamla Huddingevägen.

Bostäder, lokaler och upprustning av offentlig miljö

I Örby centrum ska ny bebyggelse som innehåller butiker, verksamhetslokaler och bostäder i form av hyresrätter tillföras. Den befintliga centrumbyggnaden kommer rivas för ny bebyggelse på samma plats. Resten av den befintliga bebyggelsen kommer att renoveras av fastighetsägaren, John Mattson.

Syftet är att tillföra fler bostäder och lokaler för verksamheter samt att förbättra den allmänna platsen i Örby centrum. Den nya bostadsbebyggelse blir fyra och fem våningar, med plats för cirka 100 nya hyresbostäder och lokaler i bottenvåningar. Bilparkering för nya bostäder kommer att ordnas i garage under bebyggelsekvarteret

Efter bostadsbyggnationen anlägger staden ett nytt torg. Den stora bilparkeringen mellan Gamla Huddingevägen och bebyggelsen blir torg och trottoarer längs Sköldingevägen och Stigtomtavägen breddas. Fler lokaler i bottenvåningen, ett allmänt torg och fler bostadslägenheter ger bra förutsättningar till stadsdelscentrumets fortlevnad.

Bilder

Levande torg i centrum, människor fikar och barn leker. Träd längs gatan intill, illustration.
Visionsbild nya torget i Örby centrum. Illustration: Lindberg Stenberg arkitekter.

Tidsplan

 • Start-PM, februari 2014.
 • Plansamråd: 25 mars till 5 maj 2015.
 • Granskning: 25 maj till 27 juni 2016.
 • Detaljplanen antogs i Stadsbyggnadsnämnden 24 november 2016.
 • Efter överklagan till mark- och miljööverdomstolen vann planen laga kraft 10 november 2017.
 • John Mattson planerar rivning och byggstart till kvartal 3 2021.
 • Preliminärt beräknas inflytt till kvartal 3/kvartal 4 2023.
 • Stockholms stad anlägger det nya torget efter att bostadshusen är färdigställda, preliminär start kvartal 2 2023.

Tidsplanen uppdateras löpande.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Byggaktör

John Mattson AB

Söker du bostad eller lokal i nya Örby centrum?

 • Kontakta Bostadsförmedlingen angående lägenheterna i nya bostadshuset.
 • Kontakta byggaktören John Mattson för att hyra en lokal i nya huset.
 • Kontakta byggaktören John Mattson angående bilparkeringsplats i garaget under det nya huset.

Kontakt Bostadsförmedlingen

E-post: lillabantorget@johnmattson.se

Kontakta oss

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 300

Philip Feng
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 87 673

Bizzy Klein
Byggprojektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 556

Anna Ingels
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 87 641

Projekt i Örby

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad