tecknad karta med ungefärligt planområde markerat med en röd ring
Ungefärligt planområde markerat med röd ring
Projekt Planerat

Kontor blir bostäder på Stora Essingen

Stora Essingen

Cirka 700 nya bostäder på Stora Essingen. Förslaget berör fastigheterna Ångtvätten 22, 16 och 12; Tvålen 4 och 7; samt Tvättkorgen 2 och 3.

Projektfakta

Kontor på Stora Essingen blir bostäder

Förslaget gör det möjligt att omvandla kontor till framförallt nya bostäder. Planförslaget innebär en komplettering med cirka 700 bostäder, kontor, verksamheter, och förskoleplatser. Bostäderna på stadens mark kommer att vara hyresrätter.

Förslaget berör gatorna Essingeringen, Segelbåtsvägen, Källbergsvägen och Junohällsvägen. Planområdet är cirka 5 hektar stort.

Tätare, sammanhållen levande stadsmiljö 

I översiktsplanen är området utpekat som en del av den centrala stadens utvidgning. Det huvudsakliga målet med utvidgningen är att skapa en tätare, sammanhållen, mer mångsidig och levande stadsmiljö med förutsättningar till ett bredare utbud av bostäder, verksamheter, service, kultur, upplevelser med mera. Det är också viktigt att verka för ett varierat utbud av bostäder i hela staden. 

Strandpromenaderna och parkstråken kring Essingeöarna ska utvecklas och kontakten med vattnet ska bli bättre. Det finns även ett förslag om ny pendelbåtstrafik som skulle kunna göra det enklare att resa till andra stadsdelar. 

Preliminär tidplan

  • Start-PM: fjärde kvartalet 2017
  • Samråd: första kvartalet 2020
  • Granskning: första kvartalet 2021
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden: andra kvartalet 2021

Fastighetsägare

AMF Pensionsförsäkringar AB, Gemverk AB, K/B Edificator Ernst Hellstedt och Co samt Familjebostäder.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Andrew Blank

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Karin Sandler Djerf

Projektledare, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad