Karta över planområdet.
Stadskarta med ungefärligt planområde markerat med ring.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Skola kvar i fastighet på Stora Essingen

Stora Essingen

Förslaget till detaljplan för att kunna fortsätta med undervisning i fastigheten Essingevarvet 31 på Stora Essingen. En mindre ändring görs samtidigt av planen för Essingevarvet 28 för att kunna bygga två lägenheter på vindsvåningen.

Den 13 januari 2010 beviljade Stockholm stadsbyggnadsnämnd ett tidsbegränsat bygglov om ändrad användning från kontor till skola i fastigheten Essingevarvet 31. Bygglov gavs att bygga en utvändig trappa på ett befintligt parkeringshus. Fastighetsägaren ansöker nu om ändring av detaljplanen för att bekräfta byggloven.

En mindre planändring för grannfastigheten Essingevarvet 28 sker samtidigt. Planändringen där gör det möjligt att inreda vindsvåningen med ytterligare två bostäder.

Bilder

Hus, bilparkering, vägar, hamn med båtar, berg, träd och skog. Foto.
Snedbild över planområdets bebyggelse, befintligt kontorshus och bostadshus markerade med streckad linje.
Gult hus med rött tak. Foto.
Tilltänkta takkupor mot innergård placeras och utformas i likhet med befintliga kupor mot gatan.

Tidsplan 

  • Beslut i stadsbyggnadsnämnden om att gå vidare med arbetet: tredje kvartalet 2017
  • Samråd: 5 juni till och med 5 juli 2018.
  • Granskning 17 oktober − 14 november 2018. Under granskningen visades förslaget i lokal Fyrkanten, Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4.
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden: första kvartalet 2019
  • Laga kraft: 15 november 2019

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

Fråga om projektet

* Obligatorisk uppgift

Skicka in din fråga via formuläret. Du kan också ringa stadsbyggnadsexpeditionen. Telefon 08-508 27 500.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt på Stora Essingen

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad