Projekt Planerat

Kontors- och verksamhetslokaler vid Kristinebergs slottsväg

Kristineberg

Kvarteret Kristineberg 1:10 ligger utmed Essingeleden norr om Hjalmar Söderbergs väg. Här planeras för cirka 60 000-70 000 kvadratmeter kontorslokaler. Publika lokaler placeras i bottenvåningen mot gatan. Området kommer att byggas ut i flera etapper.

Bildgalleri

Kristineberg 1:10. Illustration White Arkitekter.
Kristineberg 1:10. Illustration White Arkitekter.
Kristineberg 1:10. Illustration White Arkitekter
Kristineberg 1:10. Illustration White Arkitekter
Kristineberg 1:10. Illustration White Arkitekter.
Kristineberg 1:10. Illustration White Arkitekter.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. 
Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Magnus Bäckström

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Matilda Lewis

Projektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad