Vy mot radhus och parhus vid infart från Stortorpsvägen, mot söder. Människor i rörelse, illustration.
Vy vid infart från Stortorpsvägen. Illustration: ETTELVA.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Radhus och parhus på Stortorpsvägen

Larsboda

13 radhus och 6 parhus kring en kvartersgata i hörnet av Stortorpsvägen och Branta backen i Larsboda har färdigställts.

19 bostäder har färdigställts i form av radhus och parhus på en del av fastigheten Farsta 2:1 vid Stortorpsvägen. 

Den nya bebyggelsen är en sammanhållen grupp omgiven av natur och avgränsad mot gatan med gröna häckar. Husen har getts en anpassad skala i förhållande till den omgivande småhusbebyggelsen och utförts i huvudsak i trä.

Tidsplan

  • Granskning 31 oktober–28 november 2018
  • Antagen i stadsbyggnadsnämnden 14 februari 2019
  • Laga kraft 4 oktober 2019
  • Arbete med busshållplats och gångbana klart sommaren 2020
  • Byggstart av bostäder mars 2021
  • Inflyttning skedde under andra kvartalet 2022.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggaktör

Besqab AB.

Stockholms stad har utfört ledningsarbeten och byggt om en busshållplats. Ett övergångsställe har tagits bort och trottoaren på den södra sidan har rätats ut och breddats framför bostäderna.

Projekt i Larsboda

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad