Blommor i olika färger i en rabatt
Blomsterrabatt på Mariatorget
Projekt Planerat

Mariatorget rustas upp

Södermalm

Mariatorget har ett behov av renovering. Södermalms stadsdelsförvaltning planerar därför för en upprustning av parken.

Projektfakta

Södermalms stadsdelsförvaltning tar under hösten 2021 fram ett nytt förslag för hur Mariatorget ska rustas. Parkens struktur och karaktär ska bevaras, men parken har ett behov av renovering. Bland annat är grusytor, gångstråk och lekplatsens redskap slitna.

Aktuellt

En medborgardialog pågår fram till 31 augusti 2021, där du kan tycka till om hur parken ska rustas. Därefter tas ett förslag fram. Sedan genomförs ytterligare en dialog där du får möjlighet att tycka till om det nya förslaget.

Enkät för att tycka till om upprustning av Mariatorget

Tidplan

Ett nytt förslag ska tas fram vintern 2021. Upprustningen av parken planeras starta under 2022.

Kontakt

Stadsmiljöavdelningen

Södermalms stadsdelsförvaltning

Uppdaterad