Blommor i olika färger i en rabatt
Blomsterrabatt på Mariatorget
Projekt Planerat

Mariatorget rustas upp

Södermalm

Mariatorget har ett behov av renovering. Södermalms stadsdelsförvaltning planerar därför för en upprustning av parken.

Projektfakta

Södermalms stadsdelsförvaltning tar under hösten 2021 fram ett nytt förslag för hur Mariatorget ska rustas. Parkens struktur och karaktär ska bevaras, men parken har ett behov av renovering. Bland annat är grusytor, gångstråk och lekplatsens redskap slitna.

Aktuellt

En medborgardialog har genomförts, där invånarna kunde tycka till om hur parken ska rustas. 737 svarade i dialogen. Svaren finns nu med i arbetet när ett nytt förslag tas fram.

Tidplan

Ett nytt förslag ska tas fram vintern 2021. Upprustningen av parken planeras starta under 2022.

Kontakt

Stadsmiljöavdelningen

Södermalms stadsdelsförvaltning

Uppdaterad