Blommor i olika färger i en rabatt
Blomsterrabatt på Mariatorget
Projekt Planerat

Mariatorget rustas upp

Södermalm

Mariatorget är en av Södermalms viktigaste och mest omtyckta platser. Nu finns ett förslag på hur parken kan förnyas och rustas. Planerad byggstart är 2022.

Parksamråd

Du kan lämna synpunkter på förslaget hur Mariatorget ska rustas i ett parksamråd som pågår 28 februari–13 mars.

Förslaget innehåller bland annat ny utformning av entréer, lekplatsen, sittplatser och planteringar – samtidigt som man bevarar parkens stil och historiska karaktär.

Programförslaget (pdf, 3,4 MB, nytt fönster)

Sommaren 2021 fick invånarna tycka till om upprustningen i en medborgardialog. Svaren har använts som ett underlag i arbetet med att ta fram förslaget.

Medborgardialogen (pdf, 11,6 MB, nytt fönster)

Lämna synpunkter i parksamrådet

Du kan välja om du vill mejla eller posta dina synpunkter på programförslaget till oss.

E-post: stadsmiljo.soder@stockholm.se

Postadress: Södermalms stadsdelsförvaltning, Stadsmiljöavdelningen, Virkesvägen 3, Box 90 185, 102 22 Stockholm

Projektfakta

Stockholm stads plan för upprustning av Mariatorget

Bakgrund till projektet

Södermalms parker är välbesökta och antalet besökare väntas öka i takt med att staden växer. Det finns därför ett ständigt behov av att utveckla och förnya våra parker, ett arbete som beskrivs i parkplanen för Södermalm. Upprustningen av Mariatorget ska bland annat:

Bevara:

 • Parkens gestaltning, stil och historiska karaktär.
 • Sommarblommorna.
 • Grönytorna som renar dagvatten.
 • De skuggande lövträden.
 • Fontänen.

Vårda:

 • Gräsmattor, som stängs av för återhämtning vid behov.
 • Återställa äldre träd.
 • De blommande rabatterna.

Utveckla:

 • Ett program för hela parken som innefattar ny utformning av lekplatsen, sittplatser och planteringar samtidigt som man bevarar parkens stil och karaktär.
 • Kopplingen till den nya parken i kvarteret Rosendal mindre.
 • Fler sittplatser
 • Den biologiska mångfalden, växter som gynnar pollinatörer.

Övergripande förslag

Illustrationsplan Mariatorget

Parken renoveras med utgångspunkt i den historiska strukturen. Entréerna breddas och öppnas upp, för att göra det lättare att röra sig in och ut ur parken.

 • Lekplatsen
  Leken rustas upp och får tydligare entréer från Sankt Paulsgatan, allén och mittstråket.

 • Sittplatser
  Långbänkar ger fler sittmöjligheter runt fontänen och vid entréer. Fler bänkar i alléerna.

 • Entrén mot Hornsgatan
  Ett parktorg utan baksidor. Kiosker och torghandel kopplas in mot parken.

 • Entrén mot Sankt Paulsgatan
  Skulpturen Snöklockan återfår sin ursprungliga plats. I den centrala mittaxeln skapas ett nytt cirkulärt rum med sittplatser och entré mot leken.

 • Växtmaterial
  Växter föryngras och utvecklas för att gynna pollinatörer och fåglar. Detta bland annat genom fler prydnadsbuskar och perenner vid entréytor och lek.

Tidplan

Efter parksamrådet tar Södermalms stadsdelsnämnd beslut om upprustning av Mariatorget. Upprustningen av parken planeras starta under 2022.

Kontakt

Stadsmiljöavdelningen

Södermalms stadsdelsförvaltning

Uppdaterad